reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLI/425/14 Rady Miejskiej w Głuchołazach

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Głuchołazy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 594; zm. Dz.U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 885; zm. 2013r. poz. 938, poz. 1646), Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się plan przychodów budżetowych:

paragraf

zmniejszenie planu przychodów

zwiększenie
planu
przychodów

Przychody ogółem, z tego:

0

478 840

950

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych

478 840

Razem zmniejszenia i zwiększenia przychodów

0

478 840

§ 5. 1. W załączniku nr 5 "Plan dotacji z budżetu gminy w 2014 roku" do uchwały Nr XXXVII/386/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Głuchołazy na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt. I "Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych" wprowadza się nowy w ppkt. 1.2 o treści jak poniżej:

lp.

nazwa jednostki otrzymującej dotacje

przedmiot dotacji

dział

rozdział

kwota dotacji

1

dotacje podmiotowe:

1.2

Gmina Nysa

dotacja podmiotowa dla Gminy Nysa w związku z uczęszczaniem uczniów będących mieszkańcami Gminy Głuchołazy do przedszkoli w Gminie Nysa

dz. 801 - Oświata i wychowanie

rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

3 284

rozdz. 80104 - Przedszkola

2 261

2) w pkt. II "Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych" w ppkt.4 "Pozostałe dotacje" wprowadza się następujące zmiany:

a) w pozycji nr 4.11 - dotacja na budowę chodników na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Lesie - kwotę 10.000 zł zastępuje się kwotą 20.370 zł,

b) w pozycji nr 4.12 - dotacja na remont pieca c.o. i remont dachu na Publicznej Szkole Podstawowej w Gierałcicach - kwotę 20.370 zł zastępuje się kwotą 10.000 zł.

2. W załączniku nr 7 "Limit wydatków inwestycyjnych na 2014 roku" do uchwały Nr XXXVII/386/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Głuchołazy na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się treść zadania nr 3 pn. "Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską",

2) zmienia się treść zadania nr 4 pn. "Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Głuchołazy i Żłobka Miejskiego",

3) zmienia się treść zadania nr 13 pn. "Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej",

4) wprowadza się nowe zadanie nr 25 pn. "Modernizacja świetlic wiejskich", zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku nr 8 "Program inwestycyjny na lata 2014-2017" do uchwały Nr XXXVII/386/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Głuchołazy na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się treść zadania nr 3 pn. "Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską",

2) zmienia się treść zadania nr 4 pn. "Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Głuchołazy i Żłobka Miejskiego"

3) zmienia się treść zadania nr 19 pn. "Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej", zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 9 "Wydatki na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych w latach 2014 - 2017" do uchwały Nr XXXVII/386/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Głuchołazy na 2014 rok zmienia się treść zadania nr 6 pn. "Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej", zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Deficyt budżetu w kwocie 660.041 zł, będzie pokryty kredytem bankowym oraz wolnymi środkami.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Mariusz Migała


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/425/14
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/425/14
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/425/14
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/425/14
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/425/14
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/425/14
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Pismo "Niebieska Linia"

Dwumiesięcznik poświęcony problematyce przemocy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama