reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVI/251/2014 Rady Gminy Skarbimierz

z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - ( j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 )oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - ( j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ) Rada Gminy Skarbimierz uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmianę w planie budżetu gminy na 2014 r. wg wyszczególnienia:

zwiększa się dochody bieżące

1) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- pozostałe dochody - zwrot zaliczki z ubiegłego roku 70.000,-

2) Dział 756 - Doch. od os.praw., od os.fiz. oraz wydatki zw. z ich poborem

- podatek dochodowy od osób prawnych 30.000,-

3) Dział 758 - Różne rozliczenia

- odsetki od własnych środków na rachunkach 20.000,-

ogółem zwiększa się o 120.000,-

§ 2. Wprowadza się zmianę w planie wydatków budżetu gminy na 2014 r. wg wyszczególnienia w tym:

zmniejsza się wydatki

1) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 30.000,-

a) Rozdział 01008 - Melioracje wodne 30.000,-

wydatki bieżące w tym :

- wydatki zw.z real.ich statut.zadań

2) Dział 600 - Transport i łączność 105.000,-

a) Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe 100.000,-

wydatki majatkowe w tym :

- wydatki inwestycyjne jedn.budzet.

- budowa chodników w Prędocinie

b) Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne 5.000,-

wydatki bieżące w tym :

- wydatki zw.z real.ich statut.zadań - RO Skarbimierz Os.

3) Dział 900 - Gospodarka komun.i ochr.środowiska 20.500,-

a) Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi 12.000,-

wydatki bieżące w tym :

- wydatki zw.z real.ich statut.zadań - RO Skarbimierz Os.

b) Rozdział 90095 - Pozostała działalność 8.500,-

wydatki bieżące w tym :

- wydatki zw.z real.ich statut.zadań - RO Skarbimierz Os.

4) Dział 921 - Kult. i ochrona dz.narodowego 60.000,-

a) Rozdział 92116 - Biblioteki 60.000,-

wydatki majątkowe w tym :

- dotacja

zwiększa się wydatki

1) Dział 754 - Bezpiecz. publiczne i ochr.ppożar. 12.000,-

a) Rozdział 75495 - Pozostała działalność 12.000,-

wydatki majątkowe w tym :

- wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych

- rozbudowa monitoringu na Skarbimierzu Os.

2) Dział 900 - Gospodarka komun.i ochr.środowiska 38.500,-

a) Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miast.i gm. 37.000,-

wydatki bieżące 25.000,- w tym :

- wydatki zw.z real.ich statut.zadań

wydatki majątkowe 12.000,- w tym :

- wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych

- Skarbimierz Os. - zakup kosiarki

b) Rozdział 90095 - Pozostała działalność 1.500,-

wydatki majątkowe w tym :

- wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych

- Skarbimierz Os. - zw. zakupu urządzeń na plac zabaw

3) Dział 921 - Kult. i ochr.dz.narodowego 285.000,-

a) Rozdział 92116 - Biblioteki 65.000,-

wydatki bieżące w tym :

- dotacja

b) Rozdział 92120 - Ochrona zabyt.i opieka nad zab. 220.000,-

wydatki bieżące w tym :

- dotacja

ogółem zwiększa się 120.000,-

§ 3. Wprowadza się zmianę do uchwały nr XXXIII/219/2013 z 16. XII.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 r. wg treści jak niżej:

- w § 1 " Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 44.434.221,37 zł "

- w § 2 " Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 58.520.466,37 zł "

- w § 11 "Ustala się zakres i kwoty dotacji z budżetu gminy o łącznej wysokości 2.979.370 zł zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarbimierz.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Kołodziej


Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/251/2014
Rady Gminy Skarbimierz
z dnia 24 kwietnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Pl.dotacji na 2014 r

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Kwapisz

Radca prawny.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama