reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 25 kwietnia 2014 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach składania deklaracji oraz wykazu dokumentów, które należy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzeg

1. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594, zm: poz. 645) oraz art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 Nr 197, poz.1172, Nr 117, poz.676, Nr 232, poz.1378), ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity Uchwały Nr XXXVI/221/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach składania deklaracji oraz wykazu dokumentów, które należy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzegu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013r. poz. 863) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr XXXVII/225/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Brzegu z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach składania deklaracji oraz wykazu dokumentów, które należy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzegu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013r., poz. 865);

2) uchwałą Nr XLIII/274/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 02 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/221/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach składania deklaracji oraz wykazu dokumentów, które należy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzegu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013r., poz. 1938);

3) uchwałą Nr XLVI/298/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 05 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/221/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach składania deklaracji oraz wykazu dokumentów, które należy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzegu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013r., poz. 2493);

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) §2, §3 i §4 uchwały Nr XXXVII/225/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Brzegu z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach składania deklaracji oraz wykazu dokumentów, które należy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzegu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013r., poz. 865), które stanowią:

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.";

2) §2 i §3 uchwały Nr XLIII/274/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 02 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/221/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach składania deklaracji oraz wykazu dokumentów, które należy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzegu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013r., poz. 1938), które stanowią:

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 października 2013r.";

3) §2 i §3 uchwały Nr XLVI/298/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 05 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/221/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach składania deklaracji oraz wykazu dokumentów, które należy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzegu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013r., poz. 2493), które stanowią:

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r.".

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu


Mariusz Grochowski


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 25 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/221/13
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU
z dnia 18 stycznia 2013r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach składania deklaracji oraz wykazu dokumentów, które należy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzegu

Na podstawie art. 18 ust. 2 p. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm.: poz. 645), art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391, zm.: 951, Dz. U. z 2013r. poz. 21, poz. 228, poz. 888) oraz art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897, zm.: Nr 171, poz. 1016 i Nr 224, poz. 1337)[1]), Rada Miejska Brzegu uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się wzór deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzeg, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. [2]) Deklarację należy składać w następujących terminach:

1) Deklaracja składana po raz pierwszy:

a) od 1 kwietnia do 31 maja 2013 r., lub

b) po upływie terminów określonych pkt a) - w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości dotychczas niezamieszkałej.

2) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty deklarację należy składać w terminie 14 dni od dnia zmiany danych ujętych w złożonej deklaracji o której mowa w pkt. 1.

§ 3. Deklaracje należy składać w Urzędu Miasta Brzegu.

§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu.

§ 5. [3]) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.


Załącznik do Obwieszczenia Nr ....................
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 25 kwietnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


[1]) podstawa prawna w brzemieniu ustalonym przez uchwały zmieniające ogłoszone w Dz. U. Woj. Opolskiego z 2013r., poz. 865 i 2493.

[2]) w brzmieniu ustalonym §1 pkt 1 Uchwały Nr XXXVII/225/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Brzegu z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach składania deklaracji oraz wykazu dokumentów, które należy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzegu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013r., poz. 865), który wszedł w życie z dniem 15 marca 2013r.

[3]) w brzmieniu ustalonym §1 pkt 2 Uchwały Nr XXXVII/225/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Brzegu z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach składania deklaracji oraz wykazu dokumentów, które należy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzegu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013r., poz. 865), który wszedł w życie z dniem 15 marca 2013r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Polska Kancelaria świadcząca kompleksową obsługę prawną.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama