Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLIX/369/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim

z dnia 27 maja 2014 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe