Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXXVIII/252/14 Rady Powiatu w Oleśnie

z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe