Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe