Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr LIV/372/14 Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg dla obszaru ograniczonego od północy ul. Oławską, od południa ul. Wrocławską, od zachodu projektowaną ulicą graniczącą z terenami rolnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe