| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLII/319/2014 Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2014 Nr XXXVIII/288/2013 Rady Powiatu w Kluczborku

Na podstawie art. 211, art. 212,art.214, art.215, art.222 ,art.235, art.236 , art.237 ,art.239, art.242 , art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, z późn.zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz 1241. z 2009 r. z póź.zm.) oraz art. 12 ust 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym(Dz. U. z 2013 r.poz.595 z póź.zm.) Rada Powiatu w Kluczborku uchwala , co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 87.740 zł w tym:

1. zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 87.740 zł zgodnie w załącznikiem nr 1,

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 87.740 zł w tym:

1. zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 84.736 zł

2. zwiększenie wydatków majątkowych jednostek budżetowych w kwocie 3.004 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Powiatu w Kluczborku


Władysław Zawadzki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/319/2014
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 27 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Zalacznik1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/319/2014
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 27 czerwca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Zalacznik2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/319/2014
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 27 czerwca 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Zalacznik3


Uzasadnienie

Wysoka Rado!

Przedkładany projekt uchwały jest czwartą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego na 2014 rok dokonywaną w bieżącym roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz z pięciu załączników stanowiących integralną część uchwały.

Załącznik Nr 1- Dochody

Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2014 rok o kwotę 87.740 zł

Zwiększenia:

1) 321.967 zł - zwiększenie dochodów z tytułu najmu pomieszczeń oraz przeniesienie planu dochodów z tytułu obsługi zadań dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa w celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej

2) 3.058 z ł - zwiększenie dochodów z tytułu kosztów zastępstwa procesowego oraz dochodów z tytułu zwrotu podatku Vat

3) 21.740 zł - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku w związku z organizacją kursów w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w wyniku podpisanych porozumień z samorządami powiatowymi

4) 3.000 zł - zwiększenie dochodów w związku otrzymaniem dotacji z Gminy Lasowice Wielkie na przeprowadzenie szczepień dzieci 6-letnich przeciwko menigokokom

5) 13.600 zł- zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach Kluczborku z tytułu darowizny oraz zwrotu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kosztów pogrzebowych w ramach zasiłku pogrzebowego

6) 29.440 zł - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku w związku dodatkowymi dochodami z tytułu najmu pomieszczeń oraz usług oraz Dyrektora Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej z tytułu zwrotu kosztów eksploatacyjnych związanych z dostawą mediów dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. N ZOZ Szpital Powiatowy w Kluczborku

Zmniejszenia:

1) 305.065 zł - przeniesienie planu dochodów z tytułu obsługi zadań dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa do właściwego rozdziału klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2014 rok o kwotę 87.740 zł

Zwiększenia:

1) 19.697 zł - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości z przeznaczeniem na koszty utrzymania tj. prąd , gaz i inne media w budynku przy ul.Moniuszki 11

2) 5.500 zł - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku z przeznaczeniem na zakup licencji programu komputerowego AUTOCAD

3) 263 zł - zwiększenie wydatków z tytułu kosztów zastępstwa procesowego

4) 18 .434 zł - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego na wynagrodzenia dla nauczycieli

5) 3.000 zł - zwiększenie wydatków w związku z otrzymaniem dotacji z Gminy Lasowice Wielkie na na przeprowadzenie szczepień dzieci 6-letnich przeciwko menigokokom

6) 13.600 zł - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach z przeznaczeniem na dofinansowanie na wyjazdy rekracyjno -wypoczynkowe i turnus rehabilitacyjny mieszkańców oraz pokrycie kosztów pogrzebowych

7) 33.950 zł - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego na wydatki bieżące tj. zakup żywności i energii oraz Dyrektora Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej na wynagrodzenia osobowe nauczycieli placówki oraz Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn."Powiększenie pomieszczeń 0,18 ; wyposażenie pomieszczenia 0,19 (WC); uzupełnienie opraw oświetlenia w Przedszkolu Specjalnym w SOSW w Kluczborku"

Zmniejszenia:

1) 5.500 zł - zmniejszenie wydatków bieżących oraz majątkowych powstałych w wyniku oszczędności przy zakupie samochodu osobowo -ciężarowego na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku

2) 1.204 zł - zmniejszenie wydatków bieżących w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym

Załącznik Nr 3- Plan Wydatków Inwestycyjnych na 2014 rok

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne:

- Zakup licencji programu AUTOCAD

Zmniejszono środki na zadaniu:

- Zakup samochodu osobowo - ciężarowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku

Zwiększono środki na zadaniu :

- Powiększenie pomieszczeń 0,18 ; wyposażenie pomieszczenia 0,19 (WC); uzupełnienie opraw oświetlenia w Przedszkolu Specjalnym w SOSW w Kluczborku

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Jakubowska-Gregier

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »