Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXXIX/262/14 Rady Powiatu w Oleśnie

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie określenia wykazu przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Oleskiego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe