| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLV/376/14 Rady Gminy Branice

z dnia 25 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 235 oraz art. 236 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Branice uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 86 193 zł. w tym:

1) dochody bieżące- 64693 zł.,

2) dochody majątkowe- 21500 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 86 193 zł. w tym:

1) wydatki bieżące - 86193 zł.,

2) wydatki majątkowe - 0zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Gminy Branice


Marek Szyhyński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/376/14
Rady Gminy Branice
z dnia 25 sierpnia 2014 r.

Plan dochodów w .

ADochody bieżące

IZwiększenia

Dz.

§

T r e ś ć

Kwota

853

Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

31500

2440

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych(Rozdz. 85322)

31500

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

32193

0830

Wpływy z usług (Rozdz. 90002)

2450

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych(Rozdz. 90011)

29743

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1000

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

1000

RAZEM

64693

BDochody majątkowe

Dz.

§

T r e ś ć

Kwota

700

Gospodarka mieszkaniowa

21500

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych(Rozdz. 70005)

21500

RAZEM

21500

Ogółem A + B

86193


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/376/14
Rady Gminy Branice
z dnia 25 sierpnia 2014 r.

Plan wydatków w .

AWydatki bieżące

IZwiększenia

Dział

Rozdz

Treść

Kwota ogółem

W tym

Wydatki jednostek budżetowych

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

dotacje

Wynagrodzenia i pochodne

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

700

Gospodarka mieszkaniowa

18700

18700

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

18700

18700

750

Administracja publiczna

3360

3360

75023

Urzędy Gmin

3360

3360

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

66493

31500

34993

90002

Gospodarka odpadami

34993

34993

90003

Oczyszczanie miast i wsi

31500

31500

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2500

2500

92195

Pozostała działalność

2500

2500

Razem

91053

34860

56193

IIZmniejszenia

Dział

Rozdz

Treść

Kwota ogółem

W tym

Wydatki jednostek budżetowych

dotacje

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wynagrodzenia i pochodne

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

758

Rozliczenia różne

3360

3360

75818

Rezerwy ogólne

3360

3360

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1500

1500

92095

Pozostała działalność

1500

1500

Razem

4860

4860

Ogółem wydatki I-II

86193

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Przyborowska

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »