| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLIV/367/2014 Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911) Rada Miejska w Paczkowie uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVI/303/2014 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2014 rok § 5 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek wynosi 4.605.030 zł.

2. Maksymalna wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza Gminy Paczków w 2014 roku wynosi 50.000 zł.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Paczków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Paczkowie


Zdzisław Kazimierz Michael

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania

Realizuje politykę rządu w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »