Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXXIII/285/2014 Rady Gminy Lubrza

z dnia 23 września 2014 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi LUBRZA

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe