reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr LI/479/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 29 września 2014 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2013 r. poz.594, poz. 645, poz. 1318 z 2014 r. poz.379, poz. 1072) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz.938, poz.1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911) Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/392/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2014 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) zmniejsza się budżet po stronie dochodów w kwocie 24 940 zł

w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 24 940 zł

w tym:

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 5 140 zł

Dochody bieżące w kwocie 5 140 zł

w tym:

§ 0830. Wpływy z usług w kwocie 5 140 zł

Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 18 000 zł

Dochody bieżące w kwocie 18 000 zł

w tym:

§ 0830. Wpływy z usług w kwocie18 000

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 1 800 zł

Dochody bieżące w kwocie 1 800 zł

w tym:

§ 0830. Wpływy z usług w kwocie 1 800 zł;

2) zwiększa się budżet po stronie dochodów w kwocie 586 122 zł

w tym:

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem w kwocie 567 382 zł

w tym:

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 567 382 zł

Dochody bieżące w kwocie 567 382 zł

w tym:

§ 0310. Podatek od nieruchomości w kwocie 567 382 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 18 740 zł

w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 200

Dochody bieżące w kwocie 200

w tym:

§ 0970. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 200

Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 15 000 zł

Dochody bieżące w kwocie 15 000 zł

w tym:

§ 0830. Wpływy z usług w kwocie 15 000 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 3 540 zł

Dochody bieżące w kwocie 3 540 zł

w tym:

§ 0830. Wpływy z usług w kwocie 3 540 zł;

3) zmniejsza się budżet po stronie wydatków w kwocie 383 710 zł

w tym:

Dział 600 Transport i łączność w kwocie 64 810 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 64 810 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 64 810 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 100 000 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność w kwocie 100 000 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 100 000 zł

Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 135 000 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 135 000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 135 000 zł

w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 135 000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 6 300 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 6 300 zł

Wydatki bieżące w kwocie 3 800 zł

w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3 800 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 2 500 zł

Dział 852 Pomoc społecznaw kwocie 3 500 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 3 500 zł

Wydatki bieżące w kwocie 3 500 zł

w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3 500 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 65 000 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność w kwocie 65 000 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 65 000 zł

Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 9 100 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 9 100 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 9 100 zł;

4) zwiększa się budżet po stronie wydatków w kwocie 196 430 zł

w tym:

Dział 600 Transport i łączność w kwocie 60 000 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 60 000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 40 000 zł

w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 40 000 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 20 000 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 15 000 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 15 000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 15 000 zł

w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15 000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 21 300 zł

w tym:

Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 15 000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 15 000 zł

w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15 000 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 6 300 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 6 300 zł

Dział 852 Pomoc społecznaw kwocie 100 130 zł

w tym:

Rozdział 85212 Pozostała działalność w kwocie 15 000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 15 000 zł

w tym:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 000 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
w kwocie 81 630 zł

Wydatki bieżące w kwocie 81 630 zł

w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 81 630 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 3 500 zł

Wydatki bieżące w kwocie 3 500 zł

w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3 500 zł;

5) zwiększa się budżet po stronie wydatków w kwocie 142 000 zł

w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 131 000 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 131 000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 131 000 zł

w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 131 000 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 11 000 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne w kwocie 11 000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 11 000 zł

w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11 000 zł;

6) zwiększa się budżet po stronie wydatków w kwocie 123 075 zł

w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 123 075 zł

w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 38 900 zł

Wydatki bieżące w kwocie 38 900 zł

w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 33 900 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5 000 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 78 875 zł

Wydatki bieżące w kwocie 78 875 zł

w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 78 875 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 5 300 zł

Wydatki bieżące w kwocie 5 300 zł

w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5 300 zł;

7) zwiększa się budżet po stronie wydatków w kwocie 84 820 zł

w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 84 820 zł

w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 55 870 zł

Wydatki bieżące w kwocie 55 870 zł

w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 44 870 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11 000 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 28 550 zł

Wydatki bieżące w kwocie 28 550 zł

w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 28 550 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 400

Wydatki bieżące w kwocie 400

w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 400 zł;

8) zwiększa się budżet po stronie wydatków w kwocie 51 587 zł

w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 51 587 zł

w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 30 941 zł

Wydatki bieżące w kwocie 30 941 zł

w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 25 261 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5 680 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 19 691 zł

Wydatki bieżące w kwocie 19 691 zł

w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 19 691 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 955

Wydatki bieżące w kwocie 955

w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 955 zł;

9) zwiększa się budżet po stronie wydatków w kwocie 288 829 zł

w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 278 009 zł

Rozdział 80110 Gimnazja w kwocie 278 009 zł

Wydatki bieżące w kwocie 278 009 zł

w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 278 009 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 10 820 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne w kwocie 10 820 zł

Wydatki bieżące w kwocie 10 820 zł

w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10 820 zł;

10) zwiększa się budżet po stronie wydatków w kwocie 32 763 zł

w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 32 763 zł

Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 32 763 zł

Wydatki bieżące w kwocie 32 763 zł

w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 32 763 zł;

11) zwiększa się budżet po stronie wydatków w kwocie 25 388 zł

w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 25 324 zł

w tym:

Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 25 324 zł

Wydatki bieżące w kwocie 25 324 zł

w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 21 783 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3 541 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 64

Wydatki bieżące w kwocie 64

w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 64 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie


Franciszek Holeczek

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Santana Nowak

Specjalistka w zakresie prawa cywilnego, posiadająca bogate doświadczenie zawodowe w wielu dziedzinach prawa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama