reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLIX/319/2014 Rady Gminy Olszanka

z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/176/2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 30 ust. 6 i ust. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r. poz. 191), po uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego - Zarządem Oddziału w Brzegu, Rada Gminy Olszanka uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/176/2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania (Dz. Urzędowy Woj. Opolskiego z 2009r. Nr 36, poz. 650; Nr 85, poz. 1261), wprowadza się następujące zmiany: w § 4 ust. 5 pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

1) opiekę nad oddziałem w przedszkolu, przysługuje dodatek funkcyjny za wychowawstwo w wysokości 4 zł za jednego uczęszczającego wychowanka, zgodnie ze zgłoszeniem dyrektora. Gdy liczba wychowanków zmniejszy się o 5 w oddziale, dodatek ulega obniżeniu na podstawie zgłoszenia dyrektora.

2) opiekę nad oddziałem w szkole podstawowej i w gimnazjum, przysługuje dodatek funkcyjny za wychowawstwo w kwocie 8 zł za jednego ucznia w powierzonym opiece oddziale.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Walenty Oliwa

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama