reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLVIII/253/14 Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 29 września 2014 r.

w sprawie Regulaminu korzystania z geostanowiska "Kamieniołomu nefelinitu" w Górze Św. Anny

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), Rada Miejska w Leśnicy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin geostanowiska "Kamieniołomu nefelinitu" w Górze Św. Anny, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Leśnicy


Ryszard Froń


Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/253/14
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 29 września 2014 r.

REGULAMIN

korzystania z geostanowiska "Kamieniołomu nefelinitu"

1. Teren geostanowiska jest dobrem wszystkich mieszkańców i gości. Służy do poznawania obiektów i procesów geologicznych. Pełni funkcję edukacyjną i turystyczną.

2. Ze względu na specyfikę ukształtowania terenu geostanowiska "kamieniołomu nefelinitu" występują tutaj zagrożenia m.in.: upadku z wysokości, poślizgnięcia się, uderzenia staczającymi się kawałkami skał, dlatego wchodząc na jego teren należy zachować ostrożność i czujność oraz bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa, niniejszego regulaminu i znaków ostrzegawczych rozmieszczonych w geostanowisku.

3. Na obszarze geostanowiska i platform widokowych obowiązuje ZAKAZ :

1) zachowań powodujących zagrożenie bezpieczeństwa osób, zwierząt i mienia,

2) poruszania się poza wyznaczonymi ścieżkami, gdyż zagraża to zdrowiu i życiu,

3) dewastacji i zaśmiecania terenu,

4) płoszenia ptactwa i zwierzyny,

5) uszkadzania roślinności, rozkopywania gruntu oraz niszczenia skał,

6) rozpalania ognisk i grillowania,

7) niszczenia oraz przestawiania ławek, koszy i innych urządzeń na terenie geostanowiska,

8) zachowań zakłócających spokój, odpoczynek i bezpieczeństwo innych użytkowników geostanowiska oraz sąsiedztwa,

9) spożywania alkoholu i środków odurzających oraz wchodzenia na teren geostanowiska i platform widokowych po ich spożyciu / użyciu,

10) wjazdu na ścieżki rowerów oraz wszelkich pojazdów mechanicznych, w tym quadów, z wyjątkiem wózków inwalidzkich i pojazdów uprzywilejowanych,

11) handlu i usług,

12) umieszczania bez zgody administratora tablic, napisów oraz ogłoszeń,

13) organizowania imprez oraz używania sprzętu nagłaśniającego bez zgody administratora,

14) wychylania się przez balustrady, opierania się o szklane balustrady,

15) uderzania, nacinania, dotykania twardymi i ostrymi przedmiotami balustrad szklanych,

16) korzystania z wyposażenia geostanowiska niezgodnie z przeznaczeniem,

17) przebywania dzieci do lat 12 bez bezpośredniej opieki rodziców lub pełnoletnich opiekunów,

18) przebywania dzieci oraz młodzieży do lat 16 po godzinie 2200 bez rodziców lub pełnoletnich opiekunów,

19) wchodzenia osób cierpiących na zaburzenia równowagi,

20) wprowadzania psów i innych zwierząt domowych,

21) wejścia na teren geostanowiska oraz platforma widokowych w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych:

a) w czasie gęstej mgły lub innych czynników ograniczających widoczność,

b) podczas opadów deszczu, śniegu, gołoledzi lub bezpośrednio po ich ustaniu,

c) podczas burzy i silnych wiatrów,

d) po meteorologicznym ostrzeżeniu o huraganach

22) wejścia i przebywania na terenie platform widokowych podczas zalegającego na nich śniegu lub lodu.

4. Za bezpieczeństwo dzieci i podopiecznych oraz szkody przez nich wyrządzone odpowiadają ich rodzice / prawni opiekunowie.

5. Osoby korzystające z geostanowiska ponoszą odpowiedzialność finansową za spowodowane umyślnie szkody lub wynikłe z nieprawidłowego korzystania z geostanowiska.

6. Korzystający z geostanowiska nie mogą swoim zachowaniem uniemożliwiać lub ograniczać korzystanie z niego innym użytkownikom.

7. Wejście do geostanowiska jest równoznaczne z akceptacją powyższych zasad Regulaminu i ich przestrzeganiem. Gmina Leśnica nie odpowiada za uszkodzenia ciała i wypadki wynikające z naruszenia zasad Regulaminu jak i ogólnych zasad bezpieczeństwa osób korzystających z obiektu.

8. Naruszenie postanowień Regulaminu podlega karze przewidzianej art. 54 Kodeksu wykroczeń.

9. Obowiązki administratora terenu geostanowiska pełni Urząd Miejski w Leśnicy.

10. Wszelkie naruszenia porządku i zauważone zagrożenia należy zgłaszać pod numerem telefonu:

77 461 52 81 - UM Leśnica

77 461 52 22 - Posterunek Policji w Leśnicy

77 461 50 74 - Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych

11. W przypadku nagłego zagrożenia wzywać pomoc używając alarmowych numerów telefonu:

TELEFON ALARMOWY112

POGOTOWIE RATUNKOWE999

STRAŻ POŻARNA998

POLICJA997

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Piekarska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama