Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

z dnia 13 października 2014 r.

w sprawie ogłoszenia zmiany statutu związku międzygminnego pod nazwą Związek Gmin Śląska Opolskiego z siedzibą w Opolu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 pkt. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków (Dz. U. z 2001 r. Nr 121, poz. 1307) ogłasza się zmianę statutu związku międzygminnego pod nazwą Związek Gmin Śląska Opolskiego z siedzibą w Opolu.

W statucie związku międzygminnego pod nazwą Związek Gmin Śląska Opolskiego
z siedzibą w Opolu, stanowiącym załącznik do obwieszczenia Wojewody Opolskiego z dnia 4 czerwca 1997 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 1997 r. Nr 15, poz. 90,
z 2009 r. Nr 82, poz. 1208, z 2010 r. Nr 110, poz. 1204, z 2012 r., poz. 97 oraz z 2013 r., poz. 1521
i poz. 2534) wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik nr 1 do Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego

Wykaz Członków Związku Gmin Śląska Opolskiego

1. Bierawa

2. Byczyna

3. Cisek

4. Dąbrowa

5. Dobrzeń Wielki

6. Domaszowice

7. Głuchołazy

8. Gogolin

9. Grodków

10. Kamiennik

11. Kędzierzyn-Koźle

12. Kluczbork

13. Komprachcice

14. Korfantów

15. Lasowice Wielkie

16. Lewin Brzeski

17. Lubsza

18. Łambinowice

19. Łubniany

20. Olesno

21. Olszanka

22. Opole

23. Otmuchów

24. Pakosławice

25. Pawłowiczki

26. Pokój

27. Polska Cerekiew

28. Reńska Wieś

29. Skarbimierz

30. Skoroszyce

31. Strzelce Opolskie

32. Świerczów

33. Tułowice

34. Walce

35. Wilków

36. Wołczyn

37. Zawadzkie

38. Zdzieszowice",

wz. Wojewody Opolskiego
Wicewojewoda Opolski


Antoni Jastrzembski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe