| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXIV/299/2014 Rady Gminy Lubrza

z dnia 28 października 2014 r.

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 poz. 1318; z 2014r., poz. 379; poz. 1072) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku, Rada Gminy Lubrza uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale XXI/170/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza zmienionej uchwałą nr XXIX/232/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza wprowadza się następujące zmiany:

1) § 16 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

bioodpady - nie rzadziej niż raz w miesiącu w okresie od 1 października do 31 maja, w okresie od 1 czerwca do 30 września nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie zgodnie z ustalonym harmonogramem;".

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015r.

Przewodniczący Rady


Elżbieta Szwadowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Exact Software

Exact Software Poland Sp. z o.o. dostarcza dynamiczne oprogramowanie dla biznesu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »