| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLV/278/14 Rady Gminy Jemielnica

z dnia 28 października 2014 r.

w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 - z późn. zm.[1]) oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2014 r. poz. 849) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dzienne stawki opłat targowych ustala się w następujących wysokościach:

1) za prowadzenie drobnej sprzedaży z ręki lub kosza

przy zajmowanej powierzchni do 1m2

-

12 zł

2) za prowadzenie sprzedaży

na powierzchni:

a) do 5,0 m2

-

25 zł

b) powyżej 5,0 m2 - 10 m2

-

45 zł

c) powyżej 10 m2

-

55 zł

3) za prowadzenie sprzedaży z samochodu o ładowności do 1,5 t.

-

40 zł

4) za prowadzenie sprzedaży z samochodu o ładowności powyżej 1,5 t., lub przyczepy

-

52 zł

§ 2. 1. Zarządza się pobór dziennej opłaty targowej w drodze inkasa przez inkasentów.

2. Inkasentami opłaty targowej są:

1) na terenie sołectwa Jemielnica i Barut - Pan Paweł Grajcki

2) na terenie sołectwa Gąsiorowice - Pan Jan Kapuściński

3) na terenie sołectwa Piotrówka - Pani Alina Sereda

4) na terenie sołectwa Łaziska - Pani Klaudia Kraka

5) na terenie sołectwa Centawa - Pani Ewa Ptok

6) na terenie sołectwa Wierchlesie - Pan Józef Jagoda

§ 3. Inkasent otrzyma wynagrodzenie w wysokości 25% zainkasowanych kwot.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/207/13 Rady Gminy Jemielnica z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Op. z 2013 r. poz. 2393)

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Drzyzga


[1]] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r., poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r., poz. 379

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Siwek Gaczyński & Partners

Kancelaria prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »