| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLV/278/14 Rady Gminy Jemielnica

z dnia 28 października 2014 r.

w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 - z późn. zm.[1]) oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2014 r. poz. 849) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dzienne stawki opłat targowych ustala się w następujących wysokościach:

1) za prowadzenie drobnej sprzedaży z ręki lub kosza

przy zajmowanej powierzchni do 1m2

-

12 zł

2) za prowadzenie sprzedaży

na powierzchni:

a) do 5,0 m2

-

25 zł

b) powyżej 5,0 m2 - 10 m2

-

45 zł

c) powyżej 10 m2

-

55 zł

3) za prowadzenie sprzedaży z samochodu o ładowności do 1,5 t.

-

40 zł

4) za prowadzenie sprzedaży z samochodu o ładowności powyżej 1,5 t., lub przyczepy

-

52 zł

§ 2. 1. Zarządza się pobór dziennej opłaty targowej w drodze inkasa przez inkasentów.

2. Inkasentami opłaty targowej są:

1) na terenie sołectwa Jemielnica i Barut - Pan Paweł Grajcki

2) na terenie sołectwa Gąsiorowice - Pan Jan Kapuściński

3) na terenie sołectwa Piotrówka - Pani Alina Sereda

4) na terenie sołectwa Łaziska - Pani Klaudia Kraka

5) na terenie sołectwa Centawa - Pani Ewa Ptok

6) na terenie sołectwa Wierchlesie - Pan Józef Jagoda

§ 3. Inkasent otrzyma wynagrodzenie w wysokości 25% zainkasowanych kwot.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/207/13 Rady Gminy Jemielnica z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Op. z 2013 r. poz. 2393)

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Drzyzga


[1]] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r., poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r., poz. 379

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska to kancelaria radców prawnych specjalizująca się w obsłudze prawnej spraw z zakresu szeroko pojmowanej własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, własności przemysłowej, a także zagadnień dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie (nowe media).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »