| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr L/410/14 Rady Miejskiej w Ozimku

z dnia 27 października 2014 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) , oraz art. 10 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2014 r., poz. 849) Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje:

§ 1. Roczne stawki podatku od środków transporotwych wynoszą:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie: 648,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie: 1.056,00 zł,

c) powyżej 9 ton poniżej 12 ton : 1.260,00 zł.

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton z uwzglednieniem liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton: 1.476,00 zł;

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepa lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zwieszenia, stawki podatku określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 1.236,00 zł;

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłacznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, z uwzglednieniem liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa załącznik nr 3 do nieniejszej uchwały;

7) od autobusu w zależności od ilości miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc: 1.440,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc: 1.824,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXV/331/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od środków transportowych (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego: Rocznik 2013, Pozycja 2408 z dn. 7 listopada 2013 r.), oraz uchwała Nr XXXVII/340/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego: Rocznik 2013, Pozycja 2554 z dn. 28 listopada 2013 r.).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozimku


Joachim Wiesbach


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/410/14
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 27 października 2014 r.

Roczne stawki podatku od środków transportowych wynoszą:

od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawki podatku w

nie mnie j niż

mniej niż

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

DWIE OSIE

12

13

1.704,00

1.704,00

13

14

1.704,00

1.704,00

14

15

1.752,00

1.752,00

15

1.752,00

1.752,00

TRZY OSIE

12

17

1.752,00

1.752,00

17

19

1.956,00

1.956,00

19

21

1.956,00

1.956,00

21

23

2.052,00

2.052,00

23

25

2.256,00

2.256,00

25

2.364,00

2.364,00

CZTERY OSIE

12

25

2.004,00

2.004,00

25

27

2.316,00

2.316,00

27

29

2.364,00

2.364,00

29

31

2.364,00

2.412,00

31

2.360,00

2.410,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/410/14
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 27 października 2014 r.

Roczne stawki podatku od środków transportowych wynoszą:

od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawki podatku w

nie mnie j niż

mniej niż

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

DWIE OSIE

12

18

1.752,00

1.752,00

18

25

1.848,00

1.848,00

25

31

1.872,00

1.872,00

31

2.412,00

2.412,00

TRZY OSIE

12

40

2.004,00

2.004,00

40

2.424,00

2.496,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/410/14
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 27 października 2014 r.

Roczne stawki podatku od środków transportowych wynoszą:

od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawki podatku w

nie mnie j niż

mniej niż

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

JEDNA OŚ

12

18

1.236,00

1.236,00

18

25

1.344,00

1.344,00

25

1.476,00

1.476,00

DWIE OSIE

12

28

1.356,00

1.356,00

28

33

1.476,00

1.476,00

33

38

1.704,00

1.704,00

38

1.872,00

1.872,00

TRZY OSIE

12

38

1.680,00

1.680,00

38

1.872,00

1.872,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Siwek Gaczyński & Partners

Kancelaria prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »