Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLIX/358/2014 Rady Powiatu w Głubczycach

z dnia 7 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/280/2013 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Głubczycki, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 228, poz. 1368, z 2014 r. poz. 423, poz. 915), Rada Powiatu w Głubczycach uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIX/280/2013 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2013 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Stanisław Krzaczkowski


Załącznik do Uchwały Nr XLIX/358/2014
Rady Powiatu w Głubczycach
z dnia 7 listopada 2014 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych

Lp

Miejscowość

Nazwa przystanku

Nr drogi powiatowej

1

Babice

Babice

1262 O

2

Baborów

Baborów Głubczycka

1262 O

3

Baborów

Baborów Rynek

1262 O

4

Baborów

Baborów Raciborska

1262 O

5

Bernacice

Bernacice Wieś

1262 O

6

Biernatów

Biernatów

1246 O

7

Bliszczyce

Bliszczyce

1248 O

8

Boboluszki

Boboluszki

1220 O

9

Bogdanowice

Bogdanowice

1201 O

10

Bogdanowice

Bogdanowice Kolonia

1201 O

11

Braciszów

Braciszów

1218 O

12

Braciszów

Braciszów I

1218 O

13

Branice

Branice Szpital

1220 O

14

Chomiąża

Chomiąża

1217 O

15

Chróstno

Chróstno

1219 O

16

Ciermięcice

Ciermięcice

1218 O

17

Czerwonków

Czerwonków Osiedle

1225 O

18

Czerwonków

Czerwonków

1225 O

19

Debrzyca

Debrzyca

1245 O

20

Dobieszów

Dobieszów

1216 O

21

Dzbańce Osiedle

Dzbańce Osiedle

1201 O

22

Dzbańce

Dzbańce

1201 O

23

Dziećmarów

Dziećmaró

1226 O

24

Dzielów

Dzielów

1262 O

25

Gadzowice

Gadzowice

1285 O

26

Głubczyce

Głubczyce Ryn.(Grun)

1215 O

27

Głubczyce

Głubczyce Szk. Pod 1

1216 O

28

Głubczyce

Głubczyce Kołłątaja

1201 O

29

Głubczyce

Głubczyce Szpital

1285 O

30

Głubczyce

Głubczyce Las

1214 O

31

Gołuszowice

Gołuszowice I

1216 O

32

Gołuszowice

Gołuszowice

1216 O

33

Gródczany

Gródczany

1238 O

34

Jakubowice

Jakubowice Skrz.

1201 O

35

Jędrychowice

Jędrychowice Skrz.

1201 O

36

Kietrz

Kietrz Kościuszki

1292 O

37

Krasne Pole

Krasne Pole

1217 O

38

Krasne Pole

Krasne Pole I

1217 O

39

Krasne Pole

Krasne Pole II

1217 O

40

Królowe

Królowe Wieś

1247 O

41

Krzyżowice

Krzyżowice

1243 O

42

Kwiatoniów

Kwiatoniów

1214 O

43

Lenarcice

Lenarcice

1217 O

44

Lewice

Lewice

1220 O

45

Lisięcice

Lisięcice Głubczycka

1215 O

46

Lisięcice

Lisięcice

1247 O

47

Lisięcice

Lisięcice Szkoła

1215 O

48

Lubotyń

Lubotyń

1222 O

49

Ludmierzyce

Ludmierzyce Wieś

1237 O

50

Lwowiany

Lwowiany

1244 O

51

Michałkowice

Michałkowice

1220 O

52

Michałkowice

Michałkowice I

1248 O

53

Michałkowice

Michałkowice II

1248 O

54

Nasiedle

Nasiedle UPT

1237 O

55

Nowa Cerekwia

Nowa Cerekwia Szkoła

1224 O

56

Nowe Gołuszowice

Nowe Gołuszowice I

1243 O

57

Nowy Rożnów

Nowy Rożnów

1288 O

58

Pielgrzymów

Pielgrzymów

1287 O

59

Pomorzowiczki

Pomorzowiczki

1214 O

60

Pomorzowice

Pomorzowice

1213 O

61

Posucice

Posucice Skrz.

1201 O

62

Posucice

Posucice

1248 O

63

Raków

Raków

1262 O

64

Raków

Raków Leśnicz.

1262 O

65

Rogożany

Rogożany

1224 O

66

Rozumice

Rozumice Wieś

1234 O

67

Równe

Równe

1216 O

68

Równe

Równe Spółdzielnia

1216 O

69

Sławoszów

Sławoszów

1214 O

70

Stara Wieś

Stara Wieś

1214 O

71

Sułków

Sułków

1262 O

72

Ściborzyce Małe

Ściborzyce Małe

1246 O

73

Tarnkowa

Tarnkowa

1214 O

74

Tłustomosty

Tłustomosty

1227 O

75

Turków

Turków Skrz.

1201 O

76

Uciechowice

Uciechowice

1201 O

77

Uciechowice

Uciechowice Skrz.

1201 O

78

Wiechowice

Wiechowice

1201 O

79

Włodzienin Kolonia

Włodzienin Kolonia

1219 O

80

Włodzienin

Włodzienin Skrz.

1201 O

81

Włodzienin

Włodzienin

1201 O

82

Wojnowice

Wojnowice

1224 O

83

Wojnowice

Wojnowice Skrz.

1240 O

84

Wódka

Wódka

1201 O

85

Wysoka

Wysoka Kościół

1239 O

86

Zawiszyce

Zawiszyce

1215 O

87

Zawiszyce

Zawiszyce Wieś

1244 O

88

Zawieszyce

Studzienica

1244 O

89

Zopowy

Zopowy Szkoła

1242 O

90

Zubrzyce

Zubrzyce

1219 O

91

Zubrzyce

Zubrzyce Szkoła

1242 O

92

Wódka

Wódka Centrum

1283O

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe