Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr LXVII/993/14 Rady Miasta Opola

z dnia 6 listopada 2014 r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Opola w 2015 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) i art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 78, poz. 513 i Nr 107, poz. 679, z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 82, poz. 451, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657 i Nr 122, poz. 696, z 2012 r. poz. 1342 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 1245) Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Określić rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Opola w 2015 roku, jak w załączniku Nr 1, a w porze nocnej, w niedziele, święta i dni wolne od pracy, jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Roman Ciasnocha


Załącznik nr 1 do uchwały nr LXVII/993/14
Rady Miasta Opola
z dnia 6 listopada 2014 r.

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Opola w 2015 roku.

Lp.

Adres apteki

Nazwa

Czynna

Poniedziałek-Piątek

Sobota

Niedziela

1.

45-047 Opole
ul. Waryńskiego 30

Apteka "Api-Med"

7:30-19:00

8:00-14:00

-

2.

45-052 Opole
ul. Oleska 31

Apteka "Aretuza"

9:00-18:00

9:00-14:00

-

3.

45-706 Opole
pl. Piłsudskiego 15/17

Apteka "Przy Fontannie"

8:00-20:00

8:00-14:00

-

4.

45-064 Opole
ul. Damrota 10

Apteka "Eskulap"

8:00-19:00

8:00-14:00

-

5.

45-221 Opole
ul. Chabrów 58

Apteka "Eurofarm"

7:30-19:30

8:00-15:00

-

6.

45-642 Opole
ul. Oświęcimska 98

Apteka "Galen"

8:00-20:00

8:00-16:00

-

7.

45-716 Opole
ul. Spychalskiego 13

Apteka "Galenica"

8:00-19:00

8:00-14:00

-

8.

45-364 Opole
ul. Słowackiego 2

Apteka "AWOS 2"

8:00-20:00

8:00-16:00

-

9.

45-273 Opole
ul. Sosnkowskiego 6/40

Apteka "Witaminka"

8:00-19:00

8:00-15:00

-

10.

45-266 Opole
ul. Majora Hubala 25B

"Apteka im. Ignacego Łukaszewicza"
Spółka Jawna

8:00-20:00

8:00-15:00

-

11.

45-706 Opole
pl. Piłsudskiego 11

Apteka "Jagiellońska"

8:00-20:00

8:00-14:00

-

12.

45-837 Opole
ul. Wrocławska 154

Apteka "Euro Apteka"

9:00-21:00

9:00-21:00

9:00-20:00

13.

45-015 Opole
ul. Rynek 15A

Apteka " Pod Orłem" Spółka Jawna

8:00-19:00

9:00-14:00

-

14.

45-309 Opole
ul. Ozimska 72

"Apteka w TESCO"

9:00-21:00

9:00-21:00

10:00-19:00

15.

45-058 Opole
ul. Ozimska 53

Apteka "Pod Złotym Wężem"

8:00-19:00

9:00-15:00

-

16.

45-429 Opole
ul. Orzechowa 33

Apteka "Wilsona"

8:30-18:30

9:00-14:00

-

17.

45-058 Opole
ul. Ozimska 22

Apteka "Śródmiejska"

7:30-20:00

8:00-15:00

-

18.

45-286 Opole
ul. Szarych Szeregów 72

Apteka "U Ciecha"

8:00-20:00

8:00-14:00

-

19.

45-267 Opole
ul. Grota-Roweckiego 17

Apteka "U Wysoczańskiej"

8:00-20:00

8:00-15:00

-

20.

45-759 Opole
ul. Wróblewskiego 46

Apteka "Przyjazna"

8:00-18:30

-

-

21.

45-761 Opole
ul. Niemodlińska 21

Apteka "Za Odrą"

8:30-19:00

9:00-14:00

-

22.

45-864 Opole
ul. Dambonia 171

Apteka "Zachodnia"

7:30-19:00

8:00-13:00

-

23.

45-056 Opole
ul. Kośnego 6

Apteka Beata Rossa i Urszula Zieniewicz s.c.

8:00-19:00

9:00-13:00

-

24.

45-560 Opole
ul. Jagiellonów 41

Apteka "Multifarm"

8:00-18:00

9:00-13:00

-

25.

45-355 Opole
ul. 1 Maja 30/1

Apteka "Libra"

9:00-18:00

8:30-14:00

-

26.

45-006 Opole
ul. Książąt Opolskich
48-50

Apteka "Na Rondzie"

6:00-22:00

7:00-21:00

10:00-18:00
i w święta

27.

45-255 Opole
ul. Wodociągowa 4

Apteka "DADA-FARM Bis" s.c.

8:00-16:00

-

-

28.

45-304 Opole
ul. Piotrkowska 1

Apteka "Nostra"

9:00-18:30

9:00-14:00

-

29.

45-061 Opole
ul. Katowicka 23

Apteki Arnika

8:00-20:00

8:00-14:00

-

30.

45-273 Opole (Real) ul. Sosnkowskiego 16

Apteka "Multi-Lek"

8:00-21:00

8:00-21:00

9:00-20:00

31.

45-075 Opole
ul. Krakowska 44 (MSW)

Apteka "Na dobre i na złe"

całodobowa

całodobowa

całodobowa

32.

45-761 Opole
ul. Niemodlińska 54

Apteka "Niemodlińska"

7:00-22:00

7:00-22:00

9:00-22:00

33.

45-951 Opole
ul. Krakowska 45-47

"Super-Pharm"

8:00-20:00

8:00-19:00

10:00-17:00

34.

45-066 Opole
ul. Reymonta 14

Apteka "Eskulap"

7:30-20:00

8:00-15:00

-

35.

45-714 Opole
ul. Licealna 18

Apteka "Na dobre i na złe"
Nr 3

8:00-18:00

9:00-13:00

-

36.

45-266 Opole
ul. Fieldorfa 2

Apteka "Dbam o zdrowie"

8:00-20:00

-

-

37.

45-418 Opole
Al. Witosa 26

Apteka "Centralna"

8:00-21:00

10:00-18:00

10:00-18:00

38.

45-057 Opole
ul. Ozimska 14-16 (lok. nr 36)

Apteka

8:00-20:00

9:00-18:00

-

39.

45-525 Opole
ul. Strzelecka 44

Apteka "Api - Med"

8:00-19:00

8:00-14:00

-

40.

45-062 Opole
ul. Kościuszki 11

Apteka "Na dobre i na złe"
Nr 2

8:00-19:00

8:00-13:00

-

41.

45-670 Opole
ul. Bassa 9a

Apteka "Pod Złotym Wężem"

8:30-18:00

8:30-13:00

-

42.

45-056 Opole
pl. Teatralny 13

"Apteka w Galerii Opolanin i-PHARM" Grzegorz Jaśkowiec Spółka Jawna

8:00-21:00

8:00-20:00

10:00-18:00

43.

45-334 Opole
ul. Tarnopolska 2

Apteka "Aleja Witosa"

6:00-23:00

6:00-23:00

6:00-23:00

44.

45-057 Opole
ul. Ozimska 19

Apteka "Ozimska"

7:00-23:00

7:00-23:00

7:00-23:00

45.

45-221 Opole
ul. Chabrów 117

Apteka "ESKULAP" s.c.

7:30-20:00

8:00-15:00

-

46.

45-068 Opole
ul. 1 Maja 3-5

Apteka "Na dobre i na złe"
Nr 4

8:00-18:00

-

-

47.

45-064 Opole
ul. Katowicka
83/10

Apteka Flying Dutchman dawniej "Pod Złotym Wężem"

8:00-19:00

9:00-15:00

-

48.

45-076 Opole
ul. Armii Krajowej 7

Apteka "MULTIFARM"
Spółka z o. o.

8:00-18:00

-

-

49.

45-641 Opole
ul. Oświęcimska 1

Apteka "Engel"

8:00-18:00

8:00-14:00

-

50.

45-305 Opole
ul. Piotrkowska 2a

Apteka "Eskulap"

7:30-20:00

8:00-15:00

-

51.

45-040 Opole
pl. Mikołaja Kopernika 16/43

Apteki Centrum-Opolskie Centrum Leków

9:00-21:00

9:00-21:00

10:00-20:00

52.

45-061 Opole
ul. Katowicka 64

Apteka w Wojewódzkim

8:00-20:00

8:00-16:00


Załącznik nr 2 do uchwały nr LXVII/993/14
Rady Miasta Opola
z dnia 6 listopada 2014 r.

Dyżur w porze nocnej, w niedziele, święta i dni wolne od pracy w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. pełnić będzie:

1) Apteka "Na dobre i na złe" 45-075 Opole, ul. Krakowska 44 (MSW),

oraz apteki wspomagające dyżur w niedziele i w święta:

1) Apteka "Aleja Witosa" 45-334 Opole, ul. Tarnopolska 2 czynna w godz. od 6:00 do 23:00,

2) "Apteka Ozimska" 45-057 Opole, ul. Ozimska 19 czynna w godz. od 7:00 do 23:00,

3) Apteka "Niemodlińska" 45-761 Opole, ul. Niemodlińska 54 czynna w godz. od 7:00 do 23:00, w niedziele w godz. od 9:00 do 22:00

4) Apteka "Na Rondzie" 45-016 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50 czynna w niedzielę i w święta w godz. 10:00 do 18:00.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe