reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 11 grudnia 2014 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2013 r. poz.594, poz. 645, poz. 1318 z 2014 r. poz.379, poz. 1072) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz.938, poz.1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz.1146) Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/392/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2014 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się budżet po stronie dochodów w kwocie 10 883 zł

w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 10 883 zł

w tym:

Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 4 883 zł

Dochody bieżące w kwocie 4 883 zł

w tym:

§ 0970. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 883 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 6 000 zł

Dochody bieżące w kwocie 6 000 zł

w tym:

§ 0830. Wpływy z usług w kwocie 6 000 zł;

2) zmniejsza się budżet po stronie dochodów w kwocie 150 000 zł

w tym:

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem w kwocie 150 000 zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 150 000 zł

Dochody bieżące w kwocie 150 000 zł

w tym:

§ 0020. Podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 150 000 zł;

3) zmniejsza się budżet po stronie wydatków w kwocie 254 800 zł

w tym:

Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 6 000 zł

Rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 6 000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 6 000 zł

w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6 000 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 150 000 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 150 000 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 150 000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 8 000 zł

w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 1 200 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1 200 zł

w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 200 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 1 800 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1 800 zł

w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 800 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 5 000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 5 000 zł

w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3 100 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 900 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 70 800 zł

w tym:

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 60 000 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 60 000 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 10 000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 10 000 zł

w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 000 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność w kwocie 800

Wydatki bieżące w kwocie 800

w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 800

Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 20 000 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność w kwocie 20 000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 20 000 zł

w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 20 000 zł:

4) zwiększa się budżet po stronie wydatków w kwocie 115 683 zł

w tym:

Dział 600 Transport i łączność w kwocie 30 000 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 30 000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 30 000 zł

w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 30 000 zł

Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 6 000 zł

Rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 6 000 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 6 000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 18 883 zł

w tym:

Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 4 883 zł

Wydatki bieżące w kwocie 4 883 zł

w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4 883 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 14 000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 6 000 zł

w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6 000 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 8 000 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 60 800 zł

w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 45 000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 45 000 zł

w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 45 000 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność w kwocie 15 800 zł

Wydatki bieżące w kwocie 15 800 zł

w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 800

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15 000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie


Piotr Czok

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Fornalczyk (CEO)

Partner Założyciel, COMPER

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama