reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr 11/II/2014 Rady Gminy Radłów

z dnia 10 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 181/XXVII/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. art. 211 i 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale 181/XXVII/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014, wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 1 - Dochody budżetu gminy

- zwiększa się plan w następujących działach i paragrafach łącznie o kwotę12.200,00 zł

Dochody bieżące

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem10.200,00 zł

§ 0340. - Podatek od środków transportowych9.700,00 zł

§ 0910. - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego2.000,00 zł

§ 2320. - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane

na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego2.000,00 zł

2) w załączniku Nr 2 - Wydatki budżetu gminy

a) zwiększa się plan w następujących działach i rozdziałach łącznie o kwotę12.200,00 zł

Wydatki bieżące

Dział 750 - Administracja publiczna9.700,00 zł

Rozdział 75022 - Rady gmin4.700,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań1.700,00 zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych3.000,00 zł:

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego5.000,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań5.000,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie500,00 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola500,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań500,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego2.000,00 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby2.000,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań2.000,00 zł

b) dokonuje się przeniesień planu wydatków między działami i rozdziałami

klasyfikacji budżetowej łącznie o kwotę 30.000,00 zł

Zmniejszenia

Wydatki bieżące

Dział 758 - Różne rozliczenia30.000,00 zł

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe30.000,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań30.000,00 zł

Zwiększenia

Wydatki bieżące

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo10.000,00 zł

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi10.000,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań10.000,00 zł

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę14.000,00 zł

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody14.000,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań14.000,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa5.000,00 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami5.000,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań5.000,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna1.000,00 zł

Rozdział 85219 -Ośrodki pomocy społecznej1.000,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane1.000,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Radłów


Wilhelm Wengel

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Witkowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama