reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr II/5/2014 Rady Gminy Rudniki

z dnia 9 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 roku poz.594 z późn. zm./, art. 226, art. 227, art. 228 ust 1 pkt 1 i ust 2, art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Rudniki uchwala :

§ 1.

Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 67 718 złotych.

Dział

Wyszczególnienie

Kwota złotych

600

Transport i łączność

25 718

b) Dochody majątkowe

25 718

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

25 718

926

Kultura fizyczna

42 000

b) Dochody majątkowe

42 000

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

42 000

z tego:

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

42 000

§ 2.

Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 25 718 złotych.

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota złotych

600

Transport i łączność

25 718

60016

Drogi publiczne gminne

25 718

b) Wydatki majątkowe

25 718

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Modernizacja dróg gminnych: Nr 101021 O i 101020 O w Mirowszczyźnie i Słowikowie)

25 718

§ 3.

Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 158 000 złotych.

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota złotych

758

Różne rozliczenia

156 000

75818

Rezerwy ogólne i celowe

156 000

b) Wydatki bieżące

156 000

801

Oświata i wychowanie

2 000

80110

Gimnazja

2 000

b) Wydatki bieżące

2 000

§ 4.

Dokonać zwiększenia przychodów budżetowych o kwotę 200 000 zł.


w tym

§ 957

Nadwyżka z lat ubiegłych

200 000

§ 5.

Dokonać przeniesienia wydatków budżetowych

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Zwiększenia

Zmniejszenia

a) Wydatki bieżące

801

80101

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 000

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

15 000

80103

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 000

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

2 000

80104

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

1 000

80110

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

5 000

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 200

80114

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

14 800

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 000

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 000

854

85401

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

600

§ 6.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Rudniki.

§ 7.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Edward Gładysz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marta Maria Bandzmer

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama