reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr II/11/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

z dnia 10 grudnia 2014 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu na 2014 r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013r. poz.594, 645 i 1318; z 2014r. poz.379 i 1072) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala co następuje:

§ 1.Zwiększyć plan dochodów

o kwotę:

271.525,11 zł

w dz.600 - Transport i łączność

o kwotę:

248.770,00 zł

rozdz.60016 - drogi publiczne gminne

o kwotę:

248.770,00 zł

Dochody majątkowe

o kwotę:

248.770,00 zł

§ 6330 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

o kwotę:

248.770,00 zł

inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy z przeznaczeniem

na dofinansowanie realizowanego w ramach programu wieloletniego:

Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II

Bezpieczeństwo- Dostępność-Rozwój zadania pn.: "Budowa drogi wraz

z oświetleniem na ulicy Jagodowej w Żyrowej".

w dz.750 - Administracja publiczna

o kwotę:

22.755,11 zł

rozdz.75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę:

22.755,11 zł

Dochody bieżące

o kwotę:

22.755,11 zł

§ 2007 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych

o kwotę:

22.755,11 zł

z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5

ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu

środków europejskich - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Obszarów Wiejskich - na dofinansowanie zrealizowanej operacji z

zakresu małych projektów pt."Perły Zdzieszowickiego krajobrazu -

Zdzieszowice w Krainie Św. Anny".

§ 2.Zwiększyć plan wydatków

o kwotę:

280.625,11 zł

w dz.600 - Transport i łączność

o kwotę:

248.770,00 zł

rozdz.60016 - drogi publiczne gminne

o kwotę:

248.770,00 zł

Wydatki majątkowe

o kwotę:

248.770,00 zł

1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne

o kwotę:

248.770,00 zł

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę:

248.770,00 zł

1)dotacja na dofinansowanie realizacji zadania pn.:"Budowa drogi

wraz z oświetleniem na ulicy Jagodowej w Żyrowej".

w dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa

o kwotę:

7.600,00 zł

rozdz.70004 - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

o kwotę:

600,00 zł

Wydatki bieżące

o kwotę:

600,00 zł

1.wydatki jednostek budżetowych

o kwotę:

600,00 zł

1)wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę:

600,00 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych

o kwotę:

600,00 zł

(wywóz nieczystości płynnych)

rozdz.70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę:

7.000,00 zł

Wydatki bieżące

o kwotę:

7.000,00 zł

1.wydatki jednostek budżetowych

o kwotę:

7.000,00 zł

1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę:

7.000,00 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę:

5.000,00 zł

( m.in.: zakup gaśnic)

§ 4300 - zakup usług pozostałych

o kwotę:

2.000,00 zł

(przeglądy gaśnic)

w dz.750 - Administracja publiczna

o kwotę:

22.755,11 zł

rozdz.75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę:

22.755,11 zł

Wydatki bieżące

o kwotę:

22.755,11 zł

1.wydatki jednostek budżetowych

o kwotę:

22.755,11 zł

1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę:

22.755,11 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych

o kwotę:

22.755,11 zł

w dz.852 - Pomoc społeczna

o kwotę:

1.000,00 zł

rozdz.85215 - dodatki mieszkaniowe

o kwotę:

1.000,00 zł

Wydatki bieżące

o kwotę:

1.000,00 zł

1.świadczenia na rzecz osób fizycznych

o kwotę:

1.000,00 zł

§ 3110 - świadczenia społeczne

o kwotę:

1.000,00 zł

w dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

o kwotę:

500,00 zł

rozdz.90095 - pozostała działalność

o kwotę:

500,00 zł

Wydatki bieżące

o kwotę:

500,00 zł

1.wydatki jednostek budżetowych

o kwotę:

500,00 zł

1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę:

500,00 zł

§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę:

500,00 zł

m.in.: opłata za korzystanie ze środowiska

§ 3.Zmniejszyć plan wydatków

o kwotę:

9.100,00 zł

w dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa

o kwotę:

9.100,00 zł

rozdz.70004 - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

o kwotę:

9.100,00 zł

Wydatki bieżące

o kwotę:

9.100,00 zł

1.wydatki jednostek budżetowych

o kwotę:

9.100,00 zł

1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę:

9.100,00 zł

§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę:

9.100,00 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na stronie internetowej gminy Zdzieszowice.

Przewodniczący Rady


Edward Paciorek

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama