| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr III/15/2014 Rady Gminy Bierawa

z dnia 29 grudnia 2014 r.

o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym
( Dz. U z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014r., poz.379 i poz. 1072 ), art. 19 pkt. 1 lit a i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2012r., poz.749, poz. 1101, poz. 1342, poz. 1529, z 2013 r., poz. 35, poz. 1027, poz. 1036, poz. 1145, poz. 1149 i poz. 1289 oraz z 2014 r., poz. 183, poz. 567, poz. 915, poz. 1215 i poz. 1328), Rada Gminy Bierawa uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/171/2012 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 października 2012 r. w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2012 r. poz. 1655), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

Szczygieł Marek, na terenie sołectwa Bierawa,".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierawa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Joachim Morcinek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Pasieczna

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »