| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr III/16/14 Rady Miejskiej w Głuchołazach

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Głuchołazy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 594; zm. Dz.U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 885; zm. 2013r. poz. 938, poz. 1646), Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się plan przychodów budżetowych:

paragraf

zmniejszenie planu przychodów

zwiększenie planu przychodów

Przychody ogółem, z tego:

272 041

7 538

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego:

272 041

0

2

kredyt na realizację następujących inwestycji: Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głuchołazach; Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim II, Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy; Odnowienie i konserwacja zabytkowej wieży zegarowej w Głuchołazach -Renowacja tarcz zegarowych; Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej; Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączeń do sieci wodno-kanalizacyjnej; Opracowanie projektu budowy części ul. Żeromskiego w Głuchołazach, "Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską, Budowa drogi leśnej w Pokrzywnej", Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie.

64 179

3

kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie wydatków inwestycyjnych do czasu otrzymania dotacji (kredyt będzie spłacony po otrzymaniu dotacji w 2015r.) :

207 862

a)

Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głuchołazach

b)

Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim II.

c)

Odnowienie i konserwacja zabytkowej wieży zegarowej w Głuchołazach -
Renowacja tarcz zegarowych

d)

Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej.

e)

Budowa szatni sportowej w Gierałcicach - etap III

f)

Spaceruj i ćwicz w Pokrzywnej

950

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych

7 538

Razem zmniejszenia i zwiększenia przychodów

272 041

7 538

§ 5. 1. W załączniku nr 7 "Limit wydatków inwestycyjnych na 2014 roku" do uchwały Nr XXXVII/386/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Głuchołazy na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się treść zadania nr 2 pn. "Wykonanie przyłączy sieci kanalizacji sanitarnej do budynków komunalnych",

2) zmienia się treść zadania nr 6 pn. "Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głuchołazach",

3) zmienia się treść zadania nr 10 pn. "Przebudowa Stadionu Miejskiego w Głuchołazach",

4) zmienia się treść zadania nr 16 pn. "Odnowienie i konserwacja zabytkowej wieży zegarowej w Głuchołazach - Renowacja tarcz zegarowych",

5) zmienia się treść zadania nr 26 pn. "Wydatki inwestycyjne w ramach programu "Odnowy wsi Województwa Opolskiego",

6) zmienia się treść zadania nr 29 pn. "Spaceruj i ćwicz w Pokrzywnej", zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 8 "Program inwestycyjny na lata 2014-2017" do uchwały Nr XXXVII/386/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Głuchołazy na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się treść zadania nr 2 pn. "Wykonanie przyłączy sieci kanalizacji sanitarnej do budynków komunalnych",

2) zmienia się treść zadania nr 6 pn. "Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głuchołazach",

3) zmienia się treść zadania nr 14 pn. "Przebudowa Stadionu Miejskiego w Głuchołazach",

4) wprowadza się nowe zadanie nr 26 pn. "Odnowienie i konserwacja zabytkowej wieży zegarowej w Głuchołazach - Renowacja tarcz zegarowych", zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku nr 9 "Wydatki na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych w latach 2014 - 2017" do uchwały Nr XXXVII/386/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Głuchołazy na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się treść zadania nr 1 pn. "Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głuchołazach",

2) zmienia się treść zadania nr 3 pn. "Przebudowa Stadionu Miejskiego w Głuchołazach",

3) zmienia się treść zadania nr 5 pn. "Odnowienie i konserwacja zabytkowej wieży zegarowej w Głuchołazach - Renowacja tarcz zegarowych",

4) zmienia się treść zadania nr 13 pn. "Spaceruj i ćwicz w Pokrzywnej", zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Nadwyżka budżetowa w kwocie 71.618 zł, będzie przeznaczona na spłatę kredytów bankowych.

§ 7. W uchwale nr II/4/14 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Głuchołazy na 2014 rok w załączniku nr 1 wykreśla się zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.458 zł w rozdz. 80110 Gimnazja.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zdzisław Baran


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/16/14
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/16/14
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/16/14
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/16/14
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/16/14
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/16/14
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »