| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146)Rada Miejska w Paczkowie uchwala co następuje:

§ 1. Załącznik nr 12 "Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego" do Uchwały Nr XXXVI/303/2014 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 9 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2014 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Paczków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Paczkowie


Wiesław Jan Barabasz


Załącznik do Uchwały Nr III/6/2014
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Stan środków obrotowych na początek roku

127 000,00

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

127 000,00

40002

Dostarczanie wody

127 000,00

Stan środków obrotowych na koniec roku

196 500,00

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

196 500,00

40002

Dostarczanie wody

196 500,00

Przychody

2 797 536,00

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

1 475 323,00

40002

Dostarczanie wody

1 475 323,00

0830

Wpływy z usług

1 475 323,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 322 213,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1 322 213,00

0830

Wpływy z usług

1 322 213,00

Koszty

2 728 036,00

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

1 405 823,00

40002

Dostarczanie wody

1 405 823,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

11 465,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

615 791,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

46 812,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

109 619,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

12 858,00

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

16 578,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

140 631,00

4260

Zakup energii

234 690,00

4270

Zakup usług remontowych

13 986,21

4280

Zakup usług zdrowotnych

1 900,00

4300

Zakup usług pozostałych

22 640,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

554,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

2 970,00

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

6 700,00

4410

Podróże służbowe krajowe

9 019,00

4430

Różne opłaty i składki

1 978,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

18 392,00

4480

Podatek od nieruchomości

46,00

4510

Opłaty na rzecz budżetu państwa

47 492,00

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

720,00

4570

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat

281,60

4580

Pozostałe odsetki

0,19

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

3 050,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

3 150,00

6080

Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych

84 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 322 213,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1 322 213,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

11 465,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

504 472,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

41 772,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

95 640,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

11 407,00

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

16 577,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

125 260,00

4260

Zakup energii

226 160,00

4270

Zakup usług remontowych

36 500,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

1 900,00

4300

Zakup usług pozostałych

124 781,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

554,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

2 970,00

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

8 400,00

4410

Podróże służbowe krajowe

9 018,00

4430

Różne opłaty i składki

3 478,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

18 391,00

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

1 760,00

4510

Opłaty na rzecz budżetu państwa

12 720,00

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

288,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

3 050,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

3 150,00

6080

Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych

62 000,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »