Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Wyrok Nr II SA/Op 334/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

z dnia 23 października 2014 r.

w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Gminy Lubrza z dnia 13 lutego 2014 r. Nr XXX/245/2014 w przedmiocie regulaminu korzystania z obiektów sportowych na terenie gminy

Tekst pierwotny

załącznika do zaskarżonej uchwały,

2) określa, że zaskarżona uchwała w części, w której w punkcie 1 stwierdzono jej

nieważność nie podlega wykonaniu.

Na oryginale właściwe podpisy
Zgodność odpisu z oryginałem potwierdza
Kierownik Sekretariatu Wydziału II WSA w Opolu
Grażyna Pałys

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe