Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Wyrok Nr II SA/Op 351/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

z dnia 23 października 2014 r.

w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Gminy Radłów z dnia 26 lutego 2014 r. Nr 191/XXVIII/2014 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe