Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Wyrok Nr II SA/Op 357/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

z dnia 23 października 2014 r.

w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Gminy Strzelce Opolskie z dnia 19 lutego 2014 r. Nr XLIV/339/2014 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe