reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr IV/26/15 Rady Miejskiej w Głubczycach

z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.[1])) oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się na terenie Gminy Głubczyce dzienne stawki opłaty targowej w następującej wysokości:

1) za sprzedaż odbywającą się na powierzchni 1 m2 niezabudowanej części terenu (namiot, łóżko, wieszak, podest, samochód, wiadro, skrzynka, kosz, wózek itp.) - 2,60 zł;

2) za sprzedaż ze stołów pod wiatą na powierzchni 1 m2 - 4,10 zł;

3) za sprzedaż ze stołów pod wiatą za każdy następny "m2" - 7,00 zł.

§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Pobór opłaty targowej na obszarze targowiska powierza się Ludowemu Klubowi Sportowemu "TECHNIK" Głubczyce i ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 21 % od sumy zainkasowanych kwot.

3. Pobór opłaty targowej na pozostałym terenie dokonują funkcjonariusze Straży Miejskiej w Głubczycach:

1) Bogusław Chruściel;

2) Romuald Dąbrowa;

3) Andrzej Semczuk.

§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. Pobrane opłaty należy odprowadzać do kasy Urzędu Miejskiego w Głubczycach.

§ 4. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż prowadzoną podczas festynów i jarmarków oraz imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Gminę.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIX/220/12 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 24 października 2012 roku, zmieniona uchwałą Nr XXXVIII/285/13 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie opłaty targowej.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głubczyc.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Kazimierz Naumczyk


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paragona

europejski lider w dziedzinie rozwiązań kadrowych w sektorze medycznym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama