reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VI/65/15 Rady Miasta Opola

z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz na podstawie art. 4 ust. 1 oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, Nr 232, poz. 1378) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87) - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Miesięczne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczane są przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, z góry, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

2. Ryczałtowe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczane są przez podmioty zobowiązane bez wezwania, z góry, w terminie do 30 kwietnia danego roku, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

3. Wysokość stawek opłat, o których mowa w ust. 1 oraz w ust. 2, określa odrębna uchwała.

4. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust. 1, upływa w dniu 10 lipca
2013 r.

5. W przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie obowiązku opłaty lub jej wysokość, opłatę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia wystąpienia tych okoliczności.

§ 2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się gotówką lub przelewem.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXVII/583/13 Rady Miasta Opola z dnia 31 stycznia 2013 r.
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia z mocą obowiązywania od 1 lutego
2015 r.

Przewodniczący Rady


Marcin Ociepa

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Danielewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama