reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr III/21/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia 28 stycznia 2015 r.

o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka osobom zamieszkałym na terenie Gminy Wołczyn

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i 16 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 22a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 1456), Rada Miasta w Wołczynie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/308/204 Rady Miejskiej w Wołczynie z 26 marca 2014 r. w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka osobom zamieszkałym na terenie Gminy Wołczyn (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2014 r. poz. 918), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

Zapomoga przysługuje, jeżeli co najmniej jedno z rodziców wraz z dzieckiem stale zamieszkuje na obszarze gminy Wołczyn przez okres co najmniej jednego roku, przy czym co najmniej 6 miesięczny okres zamieszkiwania winien przypadać przed dniem złożenia wniosku oraz co najmniej 6 miesięczny okres zamieszkiwania winien przypadać po dniu złożenia wniosku.";

2) po § 6 lit. c dodaje się lit. d w brzmieniu:

w wyniku kontroli nie potwierdzono faktu zamieszkiwania Wnioskodawcy wraz z dzieckiem pod adresem wskazanym we wniosku.";

3) w załączniku Załącznik 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Zapomoga przysługuje, jeżeli co najmniej jedno z rodziców wraz z dzieckiem stale zamieszkuje na obszarze gminy Wołczyn przez okres co najmniej jednego roku, przy czym co najmniej 6 miesięczny okres zamieszkiwania winien przypadać przed dniem złożenia wniosku oraz co najmniej 6 miesięczny okres zamieszkiwania winien przypadać po dniu złożenia wniosku.";

4) w załączniku do Załącznika 1 ust. 9 po lit. c dodaje się lit. d w brzmieniu:

w wyniku kontroli nie potwierdzono faktu zamieszkiwania Wnioskodawcy wraz z dzieckiem pod adresem wskazanym we wniosku.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Waldemar Antkowiak

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Fornalczyk (CEO)

Partner Założyciel, COMPER

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama