reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr V/27/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich

z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami[1]) i art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami[2]) Rada Miejska w Strzelcach Opolskich ustala, co następuje:

§ 1. 1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przeprowadzanego do przedszkoli publicznych, prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie, określa się następujące kryteria wraz z ich wartością punktową:

1) oboje rodzice kandydata do przedszkola pracują - 4 punkty,

2) oboje rodzice/ opiekunowie prawni kandydata do przedszkola, studiują lub uczą się w trybie stacjonarnym lub dziennym - 4 punkty,

3) jeden z rodziców/ opiekunów prawnych kandydata do przedszkola studiuje lub uczy się w trybie stacjonarnym lub dziennym, a drugi pracuje - 4 punkty,

4) jeden z rodziców kandydata do przedszkola pracuje, a drugi zarejestrowany jest w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotny poszukujący pracy - 2 punkty,

5) rodzeństwo kandydata do przedszkola kontynuuje edukację przedszkolną w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja w przedszkolu pierwszego wyboru lub rodzeństwo kandydata aplikujące w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, do tego samego przedszkola - 2 punkty,

6) kandydat do przedszkola będzie mieć ukończone 4 lata do 31 sierpnia w roku, w którym przeprowadzana jest rekrutacja - 2 punkty.

2. Spełnienie kryterium, o którym mowa w ust. 1, jest potwierdzane pisemnym oświadczeniem rodziców/ prawnych opiekunów kandydata do przedszkola.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Gabriela Puzik


[1]] dalsze zmiany opublikowano w Dz. U. z 2013r. poz. 1318, z 2014r. poz. 379 i 1073

[2]] dalsze zmiany ogłoszono w Dz. U. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012r. Nr 941, poz. 979, z 2013 poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317, 1650, z 2014r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama