reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 26 stycznia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/320/2014 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 9 września 2014 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty opłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Tarnów Opolski i jednostkom jej podległym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następujące:

§ 1. W uchwale nr XLVI/320/2014 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 9 września 2014 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty opłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Tarnów Opolski i jednostkom jej podległym, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 5 uchwały otrzymuje nowe brzmienie;

1. Na wniosek dłużnika:

1) należności mogą być umarzane w części, lub całości,

2) mogą zostać odroczone terminy spłaty całości lub części należności,

3) płatność całości lub części należności może zostać rozłożona na raty w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem publicznym.

2. W stosunku do dłużników będących przedsiębiorcami, stosowanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny może stanowić pomoc de minimis, w przypadkach wskazanych w § 4 ust. 1 pkt 5 oraz § 5 ust 1 niniejszej uchwały.".

2. Dokonuje się zmiany ust. 4 § 6 uchwały i nadaje mu się brzmienie;

W celu uzyskania pomocy, o której mowa w ust. 1 przedsiębiorca zobowiązany jest do przedstawienia organowi udzielającemu pomocy, zaświadczeń i oświadczeń, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn.zm).".

3. Dokonuje się zmiany § 16 uchwały i nadaje mu się brzmienie;

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą do dnia 31 grudnia 2020 roku.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 3. Uchwała w wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Rudolf Urban

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcy Prawnego Ryszard Stolarz

Ekspert w dziedzinie prawa handlowego i spółdzielczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama