| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr III/20/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego

z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego nr XLI/341/2014 z dnia 24 października 2014 r.w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /j.t. Dz.U. 2013, poz. 595 ze zm./ oraz art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne /j.t. z 2008 r. Dz.U. Nr 45, poz. 271 ze zm./, Rada Powiatu Namysłowskiego uchwala co następuje:

§ 1. W treści § 1 ust. 1 "Rozkład aptek ogólnodostępnych" Uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego nr XLI/341/2014 z dnia 24 października 2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2015, dopisuje się pozycję:

46-100 Namysłów
ul. Reymonta 1, tel. 77/ 546 11 35

Apteka "Na Reymonta" mgr farm. Anna Drozdowska

A

800 -1900

800 -1500

X

-

-

§ 2. W treści § 1 ust. 2 "Harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych, w porze nocnej, święta, dni wolne od pracy" - "Wykaz aptek dyżurujących", uchwały nr XLI/341/2014 z dnia 24 października 2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2015, dopisuje się z pozycję nr 10 o treści:

Apteka Na Reymonta" - ul. Reymonta 1, 46- 100 Namysłów - 77/ 546 11 35". a w skutek powyższego zmienia się numeracja aptek, przyjmując brzmienie:

Wykaz aptek dyżurujących

L.p.

Nazwa

Adres

Telefon

1.

Apteka "Pharmacia"

ul. Reymonta 10, Namysłów

77/ 4 107 020

2.

Apteka "Siloe"

ul. Obr. Pokoju 10, Namysłów

77/ 4 107 015

3.

Apteka Prywatna

ul. 3-go Maja 1-5, Namysłów

77/ 4 196 785

4.

Apteka "Pod Białym Orłem"

ul. Rynek 2, Namysłów

77/ 4 196 748

5.

Apteka "Mniszek"

ul. Piłsudskiego 1B, Namysłów

77/ 4 106 614

6.

Apteka "Rodzinna"

ul. Mickiewicza 8, Namysłów

77/ 4 102 089

7.

Apteka "Przy Targu"

ul. Wały Jana III 5, Namysłów

77/ 4 103 133

8.

Apteka Dr Max - Kaufland

ul. Sikorskiego 12, 46-100 Namysłów

77/ 4 030 104

9.

Apteka"Na dobre i na złe"

ul. Krakowska 5, 46-100 Namysłów

77/ 464 80 90

10.

Apteka "Na Reymonta"

ul. Reymonta 1, 46-100 Namysłów

77/ 546 11 35

§ 3. W treści § 1 ust. 2 "Harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych, w porze nocnej, święta, dni wolne od pracy" uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego nr XLI/341/2014 z dnia 24 października 2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2015, dopisuje się w numeracji aptek, począwszy od miesiąca marca, pozycję nr 10 - w skutek tego Harmonogram ten przyjmuje brzmienie:

Data dyżuru

Nr apteki

Data dyżuru

Nr apteki

Data dyżuru

Nr apteki

Data dyżuru

Nr apteki

01.03.2015

4

01.04.2015

5

01.05.2015

5

01.06.2015

6

02.03.2015

5

02.04.2015

6

02.05.2015

6

02.06.2015

7

03.03.2015

6

03.04.2015

7

03.05.2015

7

03.06.2015

8

04.03.2015

7

04.04.2015

8

04.05.2015

8

04.06.2015

9

05.03.2015

8

05.04.2015

9

05.05.2015

9

05.06.2015

10

06.03.2015

9

06.04.2015

10

06.05.2015

10

06.06.2015

1

07.03.2015

10

07.04.2015

1

07.05.2015

1

07.06.2015

2

08.03.2015

1

08.04.2015

2

08.05.2015

2

08.06.2015

3

09.03.2015

2

09.04.2015

3

09.05.2015

3

09.06.2015

4

10.03.2015

3

10.04.2015

4

10.05.2015

4

10.06.2015

5

11.03.2015

4

11.04.2015

5

11.05.2015

5

11.06.2015

6

12.03.2015

5

12.04.2015

6

12.05.2015

6

12.06.2015

7

13.03.2015

6

13.04.2015

7

13.05.2015

7

13.06.2015

8

14.03.2015

7

14.04.2015

8

14.05.2015

8

14.06.2015

9

15.03.2015

8

15.04.2015

9

15.05.2015

9

15.06.2015

10

16.03.2015

9

16.04.2015

10

16.05.2015

10

16.06.2015

1

17.03.2015

10

17.04.2015

1

17.05.2015

1

17.06.2015

2

18.03.2015

1

18.04.2015

2

18.05.2015

2

18.06.2015

3

19.03.2015

2

19.04.2015

3

19.05.2015

3

19.06.2015

4

20.03.2015

3

20.04.2015

4

20.05.2015

4

20.06.2015

5

21.03.2015

4

21.04.2015

5

21.05.2015

5

21.06.2015

6

22.03.2015

5

22.04.2015

6

22.05.2015

6

22.06.2015

7

23.03.2015

6

23.04.2015

7

23.05.2015

7

23.06.2015

8

24.03.2015

7

24.04.2015

8

24.05.2015

8

24.06.2015

9

25.03.2015

8

25.04.2015

9

25.05.2015

9

25.06.2015

10

26.03.2015

9

26.04.2015

10

26.05.2015

10

26.06.2015

1

27.03.2015

10

27.04.2015

1

27.05.2015

1

27.06.2015

2

28.03.2015

1

28.04.2015

2

28.05.2015

2

28.06.2015

3

29.03.2015

2

29.04.2015

3

29.05.2015

3

29.06.2015

4

30.03.2015

3

30.04.2015

4

30.05.2015

4

30.06.2015

5

31.03.2015

4

-------------

--------

31.05.2015

5

-------------

----------

Data dyżuru

Nr apteki

Data dyżuru

Nr apteki

Data dyżuru

Nr apteki

Data dyżuru

Nr apteki

01.07.2015

6

01.08.2015

7

01.09.2015

8

01.10.2015

8

02.07.2015

7

02.08.2015

8

02.09.2015

9

02.10.2015

9

03.07.2015

8

03.08.2015

9

03.09.2015

10

03.10.2015

10

04.07.2015

9

04.08.2015

10

04.09.2015

1

04.10.2015

1

05.07.2015

10

05.08.2015

1

05.09.2015

2

05.10.2015

2

06.07.2015

1

06.08.2015

2

06.09.2015

3

06.10.2015

3

07.07.2015

2

07.08.2015

3

07.09.2015

4

07.10.2015

4

08.07.2015

3

08.08.2015

4

08.09.2015

5

08.10.2015

5

09.07.2015

4

09.08.2015

5

09.09.2015

6

09.10.2015

6

10.07.2015

5

10.08.2015

6

10.09.2015

7

10.10.2015

7

11.07.2015

6

11.08.2015

7

11.09.2015

8

11.10.2015

8

12.07.2015

7

12.08.2015

8

12.09.2015

9

12.10.2015

9

13.07.2015

8

13.08.2015

9

13.09.2015

10

13.10.2015

10

14 07.2015

9

14.08.2015

10

14.09.2015

1

14.10.2015

1

15.07.2015

10

15.08.2015

1

15.09.2015

2

15.10.2015

2

16.07.2015

1

16.08.2015

2

16.09.2015

3

16.10.2015

3

17.07.2015

2

17.08.2015

3

17.09.2015

4

17.10.2015

4

18.07.2015

3

18.08.2015

4

18.09.2015

5

18.10.2015

5

19.07.2015

4

19.08.2015

5

19.09.2015

6

19.10.2015

6

20.07.2015

5

20.08.2015

6

20.09.2015

7

20.10.2015

7

21.07.2015

6

21.08.2015

7

21.09.2015

8

21.10.2015

8

22.07.2015

7

22.08.2015

8

22.09.2015

9

22.10.2015

9

23.07.2015

8

23.08.2015

9

23.09.2015

10

23.10.2015

10

24.07.2015

9

24.08.2015

10

24.09.2015

1

24.10.2015

1

25.07.2015

10

25.08.2015

1

25.09.2015

2

25.10.2015

2

26.07.2015

1

26.08.2015

2

26.09.2015

3

26.10.2015

3

27.07.2015

2

27.08.2015

3

27.09.2015

4

27.10.2015

4

28.07.2015

3

28.08.2015

4

28.09.2015

5

28.10.2015

5

29.07.2015

4

29.08.2015

5

29.09.2015

6

29.10.2015

6

30.07.2015

5

30.08.2015

6

30.09.2015

7

30.10.2015

7

31.07.2015

6

31.08.2015

7

-------------

-----------

31.10.2015

8

Data dyżuru

Nr apteki

Data dyżuru

Nr apteki

01.11.2015

9

01.12.2015

9

02.11.2015

10

02.12.2015

10

03.11.2015

1

03.12.2015

1

04.11.2015

2

04.12.2015

2

05.11.2015

3

05.12.2015

3

06.11.2015

4

06.12.2015

4

07.11.2015

5

07.12.2015

5

08.11.2015

6

08.12.2015

6

09.11.2015

7

09.12.2015

7

10.11.2015

8

10.12.2015

8

11.11.2015

9

11.12.2015

9

12.11.2015

10

12.12.2015

10

13.11.2015

1

13.12.2015

1

14.11.2015

2

14.12.2015

2

15.11.2015

3

15.12.2015

3

16.11.2015

4

16.12.2015

4

17.11.2015

5

17.12.2015

5

18.11.2015

6

18.12.2015

6

19.11.2015

7

19.12.2015

7

20.11.2015

8

20.12.2015

8

21.11.2015

9

21.12.2015

9

22.11.2015

10

22.12.2015

10

23.11.2015

1

23.12.2015

1

24.11.2015

2

24.12.2015

2

25.11.2015

3

25.12.2015

3

26.11.2015

4

26.12.2015

4

27.11.2015

5

27.12.2015

5

28.11.2015

6

28.12.2015

6

29.11.2015

7

29.12.2015

7

30.11.2015

8

30.12.2015

8

--------------

--------

31.12.2015

9

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 marca 2015 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego


Sławomir Gradzik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »