| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr 20/IV/2015 Rady Miejskiej w Praszce

z dnia 5 lutego 2015 r.

w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli na terenie gminy Praszka

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2013 r. poz. 594 z pózn. zm.) w związku z art. 20 c ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póżn. zm) Rada Miejska w Praszce uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Praszka,wartość punktowa poszczególnych kryteriów oraz dokumnety potwierdzające spełnienie kryterium.

Lp.

Kryterium

Wartość punktowa

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteruium

1

Oboje rodzice dziecka:
- wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno- prawnej,
- prowadzą gospodarstwo rolne,
- prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą,
- uczą sie w trybie dziennym,

4

Oświadczenie rodziców
o zatrudnieniu, prowadzeniu gospodarstwa rolnego, prowadzeniu pozarolniczej działaności gospodarce, nauce.

2

Do przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata

2

Oświadczenie rodziców

3

Deklarowana liczba godzin pobytu dziecka
w przedszkolu: 7 godzin i więcej ( dotyczy przedszkoli z wydłuzonym czasem pracy)

1

Oświadczenie rodziców

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Bogusław Łazik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »