| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr IV.19.2015 Rady Gminy Komprachcice

z dnia 10 lutego 2015 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokosci tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072 ) oraz art. 6k ust. 1, ust. 2, 2a i 3 w związku z art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.z 2013r., poz.1399, poz. 1593, z 2015r. poz.87) Rada Gminy Komprachcice uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość - oraz stawki opłaty ustalonej w § 2.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, w wysokości 13,60 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 27,20 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

§ 3. Traci moc uchwała nr XVIII/109/12 Rady Gminy Komprachcice z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komprachcice.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz umieszczeniu w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Łukasz Dydzik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Wicherkiewicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »