| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr IV/19/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem

z dnia 9 lutego 2015 r.

w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Kolonowskie jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Kolonowskie jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 20c ust. 4 i 6 i art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Kolonowskiem uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Kolonowskie jest organem prowadzącym wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów:

Lp.

Kryterium

Dokument niezbędny
do potwierdzenia kryterium

Liczba punktów

1.

Dziecko obojga rodziców / prawnych opiekunów pracujących* lub studiujących w systemie dziennym, wg stanu na dzień 1 września.

* Rodzice / opiekunowie nie przebywają na urlopie macierzyńskim / wychowawczym / bezpłatnym / zdrowotnym.

Oświadczenie o pracy zawodowej rodziców/prawnych opiekunów, lub studiowaniu w systemie dziennym, zawierające klauzulę: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia"

68

2.

Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie.

Wniosek

16

3.

Dziecko, którego rodzina objęta jest stałą opieką Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, z wyjątkiem świadczeń jednorazowych.

Oświadczenie zawierające klauzulę: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia"

8

4.

Dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły, na obszarze którego swoją siedzibę ma przedszkole.

Oświadczenie zawierające klauzulę: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia"

4

5.

Rodzeństwo dziecka kontynuuje wychowanie przedszkolne w danym przedszkolu w kolejnym roku szkolnym.

Oświadczenie rodzica o kontynuacji przez rodzeństwo wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu, zawierające klauzulę: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia"

2

6.

Dziecko pracownika zatrudnionego na stałe w przedszkolu w Gminie Kolonowskie.

Oświadczenie rodzica o zatrudnieniu zawierające klauzulę: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia"

1

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Rafał Kupke

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gekko Taxens

Jesteśmy zespołem konsultantów biznesowych, czołowych ekspertów w swoich dziedzinach. Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie podatkowym, prawnym oraz consultingu operacyjnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »