| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr IV/26/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem

z dnia 9 lutego 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kolonowskie

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kolonowskie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594 z późn. zm./.i art. 60 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 poz. 1457) Rada Miejska w Kolonowskiem uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/126/12 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 26 marca 2012r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kolonowskie wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się wysokość dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy na terenie gminy w wysokości 300 miesięcznie na każde dziecko objęte opieką w wymiarze co najmniej 5 godz. dziennie w przypadku zapewnienia opieki dziecku w formie klubu dziecięcego, natomiast w wymiarze co najmniej 8 godzin w przypadku zapewnienia tej opieki w formie żłobka. Kwota ta ulega zmniejszeniu o pozyskane przez podmiot prowadzący środki z programów pomocowych przeznaczone na każde dziecko objęte wymienioną opieką";

2) skreśla się § 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Rafał Kupke

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Drapała

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »