| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr V/22/2015 Rady Gminy Skoroszyce

z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso

w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso

Na  podstawie art. 18 ust. Ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t .j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 1318, z 2014r. poz. 379 i 1072) w związku z art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. z 2015r. poz. 150), art.6 ust.8 ustawy z dna 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t. j. Dz.U. z 2013 r., poz.465 ), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.)  tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1381)oraz w związku z art. 9, art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( t. j. Dz. U. z 2012 r, poz. 749 ze zm.) Rada Gminy Skoroszyce uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się na terenie gminy pobór podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 2. Zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa nie wyklucza możliwości uiszczania należności przez podatników bezpośrednio w kasie urzędu lub na właściwy rachunek bankowy.

§ 3. Na inkasentów podatków, o których mowa w § 1 na terenie Gminy Skoroszyce oraz obszar ich działania  wyznacza się osoby wskazane w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 4. Z tytułu zainkasowania podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych inkasenci otrzymują prowizję od zainkasowanych kwot w wysokości 6 % od zainkasowanych kwot.

§ 5. Prowizja o której mowa w § 4 wypłacana będzie z budżetu gminy w ciągu jednego miesiąca od daty finansowego rozliczenia się inkasentów.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skoroszyce.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXXVI/188/10 z dnia 19 lutego 2010 Rady Gminy w Skoroszycach w sprawie poboru podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 41 poz. 557, z 2011 Nr 45 poz. 581 , z 2014 r poz. 1321)

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Skoroszyce


Henryk Sokołowski


Załącznik do Uchwały Nr V/22/2015
Rady Gminy Skoroszyce
z dnia 26 lutego 2015 r.

Wykaz inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych
wraz ze wskazaniem terenu inkasowania oraz wysokości prowizji  należnej inkasentom

poz

dane inkasenta

teren
inkasowania podatków (miejscowość-sołectwo)

nazwisko i imię

1.

Witos

Dorota

Brzeziny

2.

Bryła

Krzysztof

Chróścina

3.

Hellebrandt

Jan

Czarnolas

4.

Szyndrowski

Zbigniew

Giełczyce

5.

Mendrala

Mirosław

Makowice

6.

Winnik

Kazimierz

Mroczkowa

7.

Lenartowicz

Maria

Pniewie

8.

Fornalik

Urszula

Sidzina

9.

Bury

Józef

Skoroszyce

10.

Doskocz

Zbigniew

Stary Grodków

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Przyborowska

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »