Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie międzygminne Nr BSSiZ/1/2015 Burmistrza Brzegu; Wójta Gminy Olszanka

z dnia 2 lutego 2015 r.

w sprawie prowadzenia Punktu Pomocy Kryzysowej dla rodzin z problemem alkoholowym z terenu Gminy Olszanka

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe