reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr V/29/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli na terenie gminy Lasowice Wielkie

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 tj. z późn. zm.) Rada Gminy Lasowice Wielkie uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Lasowice Wielkie oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

§ 2.

Ustala się kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Lasowice Wielkie i wartość punktową:

Kryterium

Wartość punktowa

Dziecko objęte obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym zamieszkałe na terenie gminy.

33

Wykonywanie pracy zarobkowej przez rodziców lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennyma) jeden z rodzicówb) oboje rodziców

a - 3b - 9

Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało naukę w przedszkolu w roku szkolnym, którego dotyczy postępowanie rekrutacyjne.

8

Zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola powyżej 5 godzin dziennie.

7

Dziecko, kończące 4 rok życia w roku kalendarzowym, w którym rozpoczyna się dany rok szkolny.

6

§ 3.

Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 2, tj.:

Kryterium

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

Dziecko objęte obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym zamieszkałe na terenie gminy.

oświadczenie rodzica \ów (prawnego opiekuna) o miejscu zamieszkania

Wykonywanie pracy zarobkowej przez rodziców lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennyma) jeden z rodzicówb) oboje rodziców

oświadczenie o pozostawaniu rodziców (prawnych opiekunów) w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym

Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało naukę w przedszkolu w roku szkolnym, którego dotyczy postępowanie rekrutacyjne.

oświadczenie o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu złożona przez rodziców kandydata (prawnego opiekuna);

Zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola powyżej 5 godzin dziennie

oświadczenie rodzica \ów (prawnego opiekuna) zawarte we wniosku dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu (do 8 godzin)

Dziecko, kończące 4 rok życia w roku kalendarzowym, w którym rozpoczyna się dany rok szkolny.

Wniosek rodzica \ów (prawnego opiekuna) informacje zawarte we wniosku dotyczące dziecka

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lasowice Wielkie

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Rajmund Kinder

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Company-logos.co

Katalog firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama