reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VI/60/15 Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/463/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie podziału Gminy Nysa na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014r. poz.379 i 1072 ) oraz art. 12 § 2 i § 11 w związku z art. 13a § 1, § 2 i § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112 , Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz.889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072) Rada Miejska w Nysie, na wniosek Burmistrza Nysy uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXX/463/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie podziału Gminy Nysa na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Nysie Nr XLIV/658/14 z dnia 31 marca 2014r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Nysa do stanu faktycznego wprowadza się następujące zmiany:

1) w obwodzie nr 12 zmienia się siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej z Domu Misyjnego Dobrego Pasterza przy ul. Rodziewiczówny 15 na Ośrodek Inicjatyw Twórczych INVENTUS przy
ul. Rodziewiczówny nr 18b,

2) w obwodzie nr 13 w adresie siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej zmienia się numer posesji
z ul. Krawieckiej nr 8 na ul. Krawiecką nr 6.

§ 2. Jednolity wykaz numerów i granic obwodów głosowania stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.

§ 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Opolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Opolu.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nysie, opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie oraz rozplakatowaniu w wyznaczonych miejscach na terenie miasta i sołectw.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Paweł Nakonieczny


Załącznik do Uchwały Nr VI/60/15
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 26 marca 2015 r.

Podział Gminy Nysa na stałe obwody głosowania

Numer
obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1

Miasto Nysa ulice: Aleja Roosvelta, Asnyka, Armii Krajowej, Bema, Forteczna, Kolejowa, Koszarowa, Kowalska, Królowej Jadwigi, Ogrodowa, Parkowa, Piastowska, Plac 50-lecia Armii Krajowej, Plac Kopernika, Pola, Siemiradzkiego, Sukiennicza, Wolności, Wrocławska

PWSZ Nysa,

ul. Armii Krajowej 7, Nysa

2

Miasto Nysa ulice : Biskupa Jarosława, Chodowieckiego, Dąbrowskiego, Drzymały, Grodzka, Grzybowa, Jana Sobieskiego, Kolberga, Krakowska, Kramarska, Ks. Józefa Kądziołki, Kupiecka, Marcinkowskiego, Miarki, Plac Jana Pawła II, Plac Katedralny, Plac Kościelny, Plac Lüdinghausen, Rynek, Rynek Garncarski, Rynek Solny, Teatralna, Tkacka, Wałowa, Warszawska, Wyzwolenia

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna,

ul. Sukiennicza 2, Nysa

3

Miasto Nysa ulice : Batalionów Chłopskich, Bohaterów Warszawy, Bolesława Krzywoustego, Bracka, Celna, Ligonia, Matejki, Mostowa, Norwida, Partyzantów, Plac Paderewskiego, Plac Staromiejski, Skłodowskiej-Curie, Stwosza, Szopena, Świętego Piotra, Wyspiańskiego

Szkoła Podstawowa nr 1,

ul. Bohaterów Warszawy 7, Nysa

4

Miasto Nysa ulice : Aleja Duńczyków, Bielawska, Gierczak, Mariacka, Prudnicka, Zjednoczenia, Żwirki i Wigury

Szkoła Podstawowa nr 5,

ul. Gierczak 8, Nysa

5

Miasto Nysa ulice : 22 Stycznia, Jagiellońska 1-13, Łukasińskiego, Kraszewskiego, Lompy, majora Sucharskiego, marszałka Piłsudskiego 2-43, Moniuszki, Orkana, Toruńska

Klub Nyskiego Domu Kultury,

ul. Moniuszki 5, Nysa

6

Miasto Nysa ulice : Broniewskiego, Konopnickiej, Mickiewicza nieparzyste : 1-13, Prusa nieparzyste : 1-3B i parzyste: 2-12, Sudecka nieparzyste : 1- do końca, parzyste : 2-30

Gimnazjum nr 2,

ul. Bolesława Prusa 14, Nysa

7

Miasto Nysa ulice: Fałata, Gałczyńskiego, Kasprowicza, Mickiewicza parzyste : 2-22, nieparzyste: 15 - 39, Sienkiewicza, Słowackiego, Sudecka 32- do końca, Żeromskiego

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Emila Godlewskiego ,

ul. Rodziewiczówny 1, Nysa

8

Miasto Nysa ulice: 3 Maja, Bazaltowa, Bursztynowa, Diamentowa, Granitowa, Jeziorna, Kamienna, Kryształowa, Krzemieniecka, Lwowska, Mickiewicza parzyste: 26- do końca, nieparzyste: 43- do końca, Nowogródzka, Orzeszkowej, Osmańczyka, Piaskowa, Powstańców Śląskich, Rodziewiczówny parzyste: 4-12, Rubinowa, Słoneczna, Stanisławowska, Tarnopolska, Wileńska, Wiosenna, Żytomierska

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Emila Godlewskiego ,

ul. Rodziewiczówny 1, Nysa

9

Miasto Nysa ulice: Korfantego, Księdza Bończyka, Opawska , Stęczyńskiego, Wasylewskiego

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Emila Godlewskiego ,

ul. Rodziewiczówny 1, Nysa

10

Miasto Nysa ulice :11 Listopada, Baczyńskiego, Boya Żeleńskiego, Brzechwy, Czesława Miłosza, Dygasińskiego, Falskiego, Iwaszkiewicza, Komisji Edukacji Narodowej, Kozarzewskiego, Kozielska, Lelewela, Leśmiana, Modrzewskiego, Nałkowskiej, Prusa nieparzyste : 9- do końca, parzyste :18- do końca, Przerwy-Tetmajera, Reja, Staffa, Tuwima

Szkoła Podstawowa nr 10,

ul. 11 Listopada 6, Nysa

11

Miasto Nysa ulice : Korczaka, Kossaka, Kusocińskiego

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1a, Nysa

12

Miasto Nysa ulice: 17 Września, Augustowska, Borelowskiego, Bzów, Chabrów, Chocimska, Długosza, Fredry, Gombrowicza, Grunwaldzka, Grzegorza z Sanoka, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Henryka Pobożnego, Karpińskiego, Kisielewskiego, Kochanowskiego, Krasińskiego, Kwiatowa, Makuszyńskiego, Narcyzów, Niezapominajek, Obrońców Westerplatte, Ojców Werbistów, Pomorska, Przemyska, Pułaskiego, Rodziewiczówny nieparzyste: 1- do końca, parzyste: 12A- dokońca, Róż, Stawowa, Stokrotek, Św. Arnolda Janssena, Tadka Jasińskiego, Unii Lubelskiej, Wańkowicza, Wołyńska, Zapolskiej, Zbaraska, Zygmuntowska

Ośrodek Inicjatyw Twórczych INVENTUS, ul. Rodziewiczówny 18b, Nysa

13

Miasto Nysa ulice : Baligrodzka, Czarneckiego, Dwernickiego, Głuchołaska, Konarskiego, Krawiecka, Księdza Skargi, Księdza Ściegiennego, marszałka Piłsudskiego 44- do końca, Rejtana, Sandomierska, Sanocka, Szczecińska, Świętojańska, Zawiszy Czarnego, Zwycięstwa

Szkoła Podstawowa nr 3,

ul. Krawiecka 6, Nysa

14

Miasto Nysa ulice : Chłopickiego, Damrota, Gdańska, Kruczkowskiego, Morcinka, Podolska, Reymonta

Hala Sportowa,

ul. Głuchołaska 12, Nysa

15

Miasto Nysa ulice: Bolesława Śmiałego, Dubois, Dzierżona, Jagiellońska:15- do końca, Karpacka, Mazowiecka, Niemcewicza, Nowowiejska, Plebiscytowa, Racławicka, Staszica, Strzelców Bytomskich, Towarowa, Traugutta, Waryńskiego, Władysława Jagiełły, Zagłoby, Zamojskiego

Świetlica Pracowniczych Ogródków Działkowych,

ul. Władysława Jagiełły 23a, Nysa

16

Miasto Nysa ulice: Aleja Wojska Polskiego, Brata Ferdynanda Fludera, Brata Gotfryda Bochnigha, Brata Dionizego Wegnera, Brata Kazimierza Froncka, Brata Rajmunda Kasperczyka, Brodzińskiego, Chodkiewicza, Franciszkańska, Grodkowska parzyste: 32- do końca, nieparzyste: 37- do końca, gen. Bora-Komorowskiego, generała Maczka, generała Okulickiego, generała Sosnkowskiego, generała Władysława Andersa, gen. Fieldorfa pseudonim "Nil", Kaczkowskiego, Kołłątaja, Kordeckiego, Łąkowa, marszałka Rydza Śmigłego, Osiedle Podzamcze sektor B, Ojca Benno Sonsalli, Oświęcimska, Poziomkowa, Św. Elżbiety, Torowa, Władysława Łokietka, Złotogłowicka

Caritas Diecezji Opolskiej Rejon Nysa,

ul. Grodkowska 26, Nysa

17

Miasto Nysa ulice: Bramy Grodkowskiej, Grodkowska parzyste: 2-30, nieparzyste: 1-33, Ireny Sendlerowej, Kadetów II RP, Kombatantów RP, mjr Dekutowskiego "Zapory", Orląt Lwowskich, Osiedle Podzamcze sektor A, Osiedle Podzamcze sektor C, Rotmistrza Witolda Pileckiego, Szkolna

Zespół Szkół Sportowych,

ul. Bramy Grodkowskiej 4, Nysa

18

Miasto Nysa ulice : Kadłubka, Karugi, Kmicica, Krasickiego, Merkert, Pawlik, Prądzyńskiego, Słowiańska, Szlak Chrobrego, Szymanowskiego

Powiatowy Urząd Pracy,

ul. Słowiańska 19, Nysa

19

Miasto Nysa ulice : Azaliowa, Berberysowa, Braci Gierymskich, Bukszpanowa, Chełmońskiego, Dunikowskiego, Eichendorffa, Głowackiego, Gołębia, Grottgera, Jaskółcza, Jastrzębia, Jaśminowa, Kalinowa, Kościuszki, Krucza, Kukułcza, Leszczynowa, Malczewskiego, Michałowskiego, Mieczysława I, Mieleckiego, Obrońców Tobruku, Orla, Otmuchowska, Pionierów, Plac Kilińskiego, Plac im. Kazimierza Albina Zalewskiego, Plac Sikorskiego, Poniatowskiego, Porzeczkowa, Poznańska, Saperska, Słowicza, Sokola, Ujejskiego, Witkiewicza, Własta, Wyczółkowskiego

Zespół Szkół Ekonomicznych,

Plac Sikorskiego 1, Nysa

20

Sołectwa: Biała Nyska, Iława, Morów, Podkamień, Przełęk

Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Nyska 11, Biała Nyska

21

Sołectwa : Koperniki, Siestrzechowice

Zespół Szkolno-Przedszkolny,

Koperniki 16 a, Koperniki

22

Sołectwo : Hajduki Nyskie

Świetlica Wiejska,

Hajduki Nyskie 36, Hajduki Nyskie

23

Sołectwo : Kępnica

Świetlica Wiejska,

Kępnica 79 b, Kępnica

24

Sołectwa : Konradowa, Kubice, Wyszków Śląski

Świetlica Wiejska,
Wyszków Śląski 45, Wyszków Śląski

25

Sołectwo : Domaszkowice

Świetlica Wiejska,

Domaszkowice 120 a, Domaszkowice

26

Sołectwo : Niwnica

Zespół Szkolno-Przedszkolny,

Niwnica 127, Niwnica

27

Sołectwa: Lipowa, Wierzbięcice

Świetlica Wiejska,

Wierzbięcice 110, Wierzbięcice

28

Sołectwo: Goświnowice

Zespół Szkolno- Przedszkolny,

ul. Kolejowa 5, Goświnowice

29

Sołectwo: Jędrzychów

Świetlica Wiejska,

ul. Wiśniowa 1, Jędrzychów

30

Sołectwa: Radzikowice, Sękowice

Świetlica Wiejska,

Radzikowice 70, Radzikowice

31

Sołectwa: Głębinów, Skorochów

Świetlica Wiejska,

Skorochów

32

Sołectwa: Hanuszów, Regulice, Rusocin, Złotogłowice, Złotogłowice- Rochów (przysiółek)

Świetlica Wiejska,

Złotogłowice 169, Złotogłowice

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama