reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr V/51/2015 Rady Gminy Pokój

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie gminy Pokój oraz ustalenia stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6j ust.1 pkt 1, ust. 3, ust.3b, ust.3c, ust.4, art. 6k ust. 1, 2a pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) Rada Gminy Pokój uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty ustalonej w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały.

2. W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty, ustalonej w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały.

3. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku ryczałtowa stawka opłaty za rok ustalona jest w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy:

1) od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość:

a) 8,00 zł od osoby miesięcznie, jeśli odpady są w sposób selektywny zbierane i odbierane,

b) 16,00 zł od osoby miesięcznie, jeśli odpady nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.

2. Stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wynosi:

pojemność pojemnika na odpady zmieszane

stawka - zbiórka selektywna odpadów

stawka - zbiórka nieselektywna odpadów

120 l

15,12 zł

46 zł

240 l

24,49 zł

90 zł

1100 l

86,40 zł

210 zł

7000 - 8000 l

579,96 zł

1236,90 zł

pojemność pojemnika/worka na odpady z papieru i tektury

stawka - zbiórka selektywna odpadów

X

120 l

5 zł

X

240 l

10 zł

X

1100 l

25 zł

X

pojemność pojemnika/worka na odpady z tworzyw sztucznych

stawka - zbiórka selektywna odpadów

X

120 l

5 zł

X

240 l

10 zł

X

1100 l

25 zł

X

pojemność pojemnika/worka na odpady ze szkła

stawka - zbiórka selektywna odpadów

X

120 l

5 zł

X

240 l

10 zł

X

1100 l

25 zł

X

pojemność pojemnika/worka na bioodpady i odpady zielone

stawka - zbiórka selektywna odpadów

X

120 l

11 zł

X

240 l

17 zł

X

1100 l

33 zł

X

3. Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) od jednego domku letniskowego, w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe wykorzystywane jedynie przez część roku wynosi:

a) 144 zł /od 1 domku rocznie, jeśli odpady są w sposób selektywny zbierane i odbierane,

b) 228 zł /od 1 domku rocznie, jeśli odpady nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane;

2) od innych nieruchomości niż określone w pkt 1 wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez część roku wynosi:

a) w przypadku zbierania i odbierania odpadów w sposób selektywny:

wyszczególnienie

pojemność pojemnika i stawka ryczałtu na rok w

120 l

stawka ryczałtu na rok w

240 l

stawka ryczałtu na rok w

1100 l

stawka ryczałtu na rok w

łączna liczba wywozów odpadów z pojemnika w odniesieniu do pojemności pojemników w ciągu roku

18

144

18

200

18

1000

9

72

9

100

9

500

6

36

6

50

6

250

b) w przypadku zbierania i odbierania odpadów w sposób nieselektywny:

wyszczególnienie

pojemność pojemnika i stawka ryczałtu na rok w

120 l

stawka ryczałtu na rok w

240 l

stawka ryczałtu na rok w

1100 l

stawka ryczałtu na rok w

łączna liczba wywozów odpadów z pojemnika w odniesieniu do pojemności pojemników w ciągu roku

18

288

18

400

18

2000

9

144

9

200

9

1000

6

72

6

100

6

500

§ 3. Traci moc uchwała nr IV/37/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pokój.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jacek Gosławski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Impel Facility Services spółka z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama