reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew

z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr X/53/2011 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz.645 ze zmianami[1]), art. 10 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2010 r. Nr 95, poz.613 ze zmianami[2]) Rada Gminy w Polskiej Cerekwi uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Polska Cerekiew nr X/53/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych dokonuje się następujących zmian:

1. załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

2. załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

3. załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Polska Cerekiew

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Kołeczko


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/20/2015
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 26 lutego 2015 r.

STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH OKREŚLONYCH

W PAR.1 PKT 2 UCHWAŁY

Liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszania osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

15

1 050,00

1 150,00

15

1 150,00

1 400,00

Trzy osie

12

21

1 350,00

1 450,00

21

1 070,00

1 700,00

Cztery osie i więcej

12

29

1 470,00

1 800,00

29

1 670,00

2 650,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/20/2015
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 26 lutego 2015 r.

STAWKI PODATKU DLA CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH I BALASTOWYCH

OKREŚLONYCH W PAR.1 PKT 4 UCHWAŁY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa,

ciągnik balastowy +

przyczepa (w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

25

1 350,00

1 450,00

25

31

1 270,00

1 670,00

31

1 420,00

2 000,00

Trzy osie

12

40

1 370,00

1 770,00

40

1 820,00

2 570,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/20/2015
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 26 lutego 2015 r.

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH W PAR.1 PKT.6 UCHWAŁY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa /przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym

za równoważne

Inne systemy zawieszania osi jezdnych

Jedna oś

12

25

450,00

850,00

25

550,00

1 050,00

Dwie osie

12

33

650,00

1 250,00

33

38

870,00

1 400,00

38

1 170,00

1 850,00

Trzy osie

12

38

750,00

1 250,00

38

970,00

1 500,00


[1]] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U z 2013 r. poz. 594,1318, z 2014 r. poz. 379, 1072

[2]] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U z 2010 r. Nr 96, poz.620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz.584 i Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz.1016 i Nr 232, poz.1378, z 2014 r. poz.40

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Chołub

Kancelaria Adwokacka Aleksandra Chołub

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama