| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr 61/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie

z dnia 2 kwietnia 2015 r.

w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381, z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 465), art. 6 ust.12 i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849, z późn. zm.) oraz art. 6 l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, z późn. zm.), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się na terenie wiejskim Gminy Namysłów pobór w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, opłaty od posiadania psów i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należnych od osób fizycznych.

§ 2. 1. Inkasentami podatków i opłat, wymienionych w § 1, wraz z obszarem ich działania, wyznacza się osoby fizyczne z terenu Gminy Namysłów zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

2. Obszar poszczególnych inkasentów jest tożsamy z obszarem właściwego sołectwa.

§ 3. Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów, określonych w § 2, w wysokości 12 % od zainkasowanej kwoty.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XX/237/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso wraz ze zmianą wprowadzoną uchwałą nr XXVI/345/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 maja 2014 r.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Sylwester Zabielny


Załącznik do Uchwały Nr 61/VII/15
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 2 kwietnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Wykaz inkasentów w Gminie Namysłów

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Kafliński

Radca prawny. Ekspert w zakresie prawa kapitałowego, funduszy inwestycyjnych oraz prawa korporacyjnego i cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »