| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr V/27/2015 Rady Gminy Łambinowice

z dnia 16 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2015 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 25 maja 2013 r. poz. 594, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, 1072), art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; z 2014 r., poz. 379,911, 1146, 1626, 1877) - Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. Dokonać zmian budżetu:

- zwiększyć dochody o kwotę (zał. nr 1)

259 333,05

w tym dochody bieżące o kwotę

259 333,05

- zwiększyć wydatki o kwotę (zał. nr 2)

259 333,05

w tym wydatki bieżące o kwotę

167 370,85

- wydatki majątkowe o kwotę

91 962,20

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet wynosi:

1. Dochody w

21 591 795,36

w tym:

- dochody bieżące

21 261 795,36

- dochody majątkowe

330 000,00

2. Wydatki w

21 434 315,36

w tym:

- wydatki bieżące

21 109 854,31

- wydatki majątkowe

324 461,05

3. Rozchody w

157 480,00

§ 3. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/13/14 Rady Gminy Łambinowice z dnia 17 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie , jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 2 i 2a do Uchwały Nr III/13/14 Rady Gminy Łambinowice z dnia 17 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie , jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Załącznik nr 9 do Uchwały Nr III/13/14 Rady Gminy Łambinowice z dnia 17 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie , jak w załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Załącznik nr 10 do Uchwały Nr III/13/14 Rady Gminy Łambinowice z dnia 17 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Gawlik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/27/2015
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 16 kwietnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/27/2015
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 16 kwietnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/27/2015
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 16 kwietnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/27/2015
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 16 kwietnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Roland Szymczykiewicz

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »