reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VI/39/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia 22 kwietnia 2015 r.

w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 ze zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 465 ze zm.) w związku z art. 9, art. 28 § 4, art. 30 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.), Rada Miejska w Wołczynie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa należności podatkowych z tytułu:

a) podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

b) podatku rolnego od osób fizycznych,

c) podatku leśnego od osób fizycznych.

2. W załączniku do niniejszej uchwały wyznacza się inkasentów podatków, o których mowa w §1, oraz wskazuje się obszar ich działania.

3. Zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa nie wyklucza możliwości uiszczania należności przez podatników na właściwy rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wołczynie.

§ 2. Inkasent zobowiązany jest pobrać od podatników zamieszkałych na terenie sołectwa podatki, o których mowa w § 1 i wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wołczynie najpóźniej w terminie określonym w art. 47 § 4a ustawy Ordynacja podatkowa.

§ 3. Inkasenci otrzymują wynagrodzenie w wysokości 6% od sumy zainkasowanych kwot, wpłaconych w terminie określonym w § 2.

§ 4. W zakresie nie uregulowanym uchwałą prawa i obowiązki inkasentów określa ustawa Ordynacja podatkowa.

§ 5. Traci moc:

1. Uchwała nr XIII/116/2007 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 października 2007 roku w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości.

2. Uchwała nr XIV/123/2007 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIII/116/2007 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 października 2007 roku dotyczącej inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Waldemar Antkowiak


Załącznik do Uchwały Nr VI/39/2015
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Wykaz inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych
wraz ze wskazaniem terenu inkasowania

Lp.

Nazwisko i imię inkasenta

Teren inkasowania podatków
( sołectwo)

1.

Dorociak Bogusław

Bruny

2.

Błaszczyk Dariusz

Brynica

3.

Pilarska - Perdek Jolanta

Brzezinki

4.

Vogiel Konrad

Duczów Mały i Duczów Wielki

5.

Mały Szczepan

Gierałcice

6.

Górka Wojciech

Komorzno

7.

Adaszyński Ryszard

Krzywiczyny

8.

Mrugalski Ryszard

Ligota Wołczyńska

9.

Tarnowski Krzysztof

Markotów Mały

10.

Ziach Zbigniew

Markotów Duży

11.

Chałubiec Paweł

Rożnów

12.

Schatt Józef

Skałągi

13.

Langhammer Urszula

Szum

14.

Zarych Adam

Szymonków

15.

Mazur Edward

Świniary Małe

16.

Mędrecka Monika

Świniary Wielkie

17.

Jędrzejko Elżbieta

Wąsice

18.

Kanecka Danuta

Wierzbica Dolna

19.

Kryszczuk Tomasz

Wierzbica Górna

20.

Mazurczak Krystyna

Wierzchy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karol Grymuła

Ekspert w zakresie kredytów mieszkaniowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama